urbariatps
08.09.14,11:42
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom peňažný príspevok na stravovanie. Tento fin príspevok je zdaniteľným príjmom zamestnanca a tiež aj vym. základom do ZP a SP? Zaujíma ma ZP a SP kde v zákone to nájdem?
Tiež sa chcem spýtať či môže byť tento príspevok zamestnancovi vyplatený v hotovosti z pokladne alebo musí byť vyplatený formou mzdy?
Tweety
08.09.14,11:47
ÁNo, je to zdaniteľný príjem podliehajúci odvodom. Je to príjem zo ZČ. A k druhej otázke, tento príjem ide do výplatnej pásky, kedže sa zdaňuje aj vstupuje do VZ na poistné. Neviem si predstaviť ako by si dávala do výkazov FP vyplatený cez pokladňu.
veronikasad
08.09.14,12:43
Z akého dôvodu je poskytovaný fin.príspevok na stravovanie ?
urbariatps
08.09.14,13:16
zamestnanci pracujú v lese
veronikasad
08.09.14,13:40
Prečo komplikujete sebe aj zamestnancom život odvodami . Zakúpte im stravovacie poukážky, ktoré nepodliehajú odvodom ani daniam, v min. hodnote 3€/deň, z ktorých vám časť uhradí zamestnanec
KEJKA
08.09.14,13:58
časť výplaty môže byť vyplatená v hotovosti a ked je to akurát vo výške príspevku, na to nezáleží. S ostatným súhlasím.
urbariatps
08.09.14,14:00
áno to je pravda, akurát nad tým rozmýšľam dlhšiu dobu, ešte to vysvetlím predsedovi PS
Tweety
08.09.14,14:00
samozrejme, že môžebyť vyplatená, aj celá, ale tu neide o výplatu ČM
urbariatps
08.09.14,14:03
mzda je celá vyplácaná v hotovosti
Tweety
08.09.14,19:17
no ak ide o vyplatenie príspevku ako časti ČM , potom určite bol aj zdanený aj zodvodnený, stačí pozrieť rekapituláciu miezd