koricity
08.09.14,12:23
zamestnávateľ platí zamestnancov z dvoch zložiek - základ hrubá mzda + 10% osobné ohodnotenie
ivka70
08.09.14,12:24
Nie, osobne ohodnotenie je sucast hrubej mzdy a pocita sa do prijmu, z ktoreho je vypocitavany priemer na dovolenku.
Tweety
08.09.14,12:29
Platí §134 ZP
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len "priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.
(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

Takže to, čo uvádzaš ako výpočet priemerky, je porušením §134 ZP.
veronikasad
08.09.14,12:31
za aké obdobie ? Odkedy trvá pracovný pomer ?