akela81
08.09.14,12:34
Zamestnávateľ chce prepustiť zamestnankyňu, ktorá zastupuje počas MD. Vo firme robí 8 mesiacov. Dôvod prepustenia je, že zamestnávateľ nie je spokojný s jej prácou. Žiadne písomné upozornenie však zamestnankyni nedal. Je možné jej dať výpoveď? ak áno, má nárok na odstupné a výpovednú lehotu? ďakujem.
Tweety
08.09.14,12:36
Aj počas zastupovania MD môže dostať výpoveď-§63 ZP za zákonom splnených podmienok. Nárok na odstupné nie je, VD je jednomesačná.
Gabi03
08.09.14,12:39
ZĽ nemôže dať výpoveď. Výpoveď môže dať iba z dôvodov uvedených v § 63. Teoreticky by sa hodil konkrétne §63 ods. 1, písm. d), bod 4, avšak chýba tam tá písomná výzva.... V tomto prípade môže skončiť PP iba s dohodou. V tom prípade na výpovednú lehotu nemá nárok, odstupné sa v dohode môže dohodnúť.
veronikasad
08.09.14,12:39
Dá sa to aj bez odstupného a výpovednej doby. Stačí ak zamestnankyňa, ktorá je na RD požiada písomne mesiac vopred o ukončenie RD (bude si napr. čerpať dovolenky). Ak má zamestnankyňa prac.pomer na dobu určitú, ukončením RD zastupovanej pracovníčky prac.pomer na dobu určitú končí.