DanielaSL
22.04.06,14:28
Verím , že viacerí čo robíme s PC máme problémy s očami. Tak skúšam priložiť zaujímavý článok.DOBRÝ ZRAK PRE KAŽDÉHO
Základy očnej jogy

1. STAVBA OKA A JEHO NAJČASTEJŠIE PORUCHY
V základnej stavbe oka rozlišujeme štyri časti:

1. Ochranný aparát.
2. Časti lámajúce a spájajúce svetlo.
3. Receptory citlivé na svetlo.
4. Nervové vlákna prenášajúce podnety.

Patria sem aj pomocné zariadenia, napr. ako "clona" fungujúca pupila (zrenica), systém okohybných svalov a podobne.


*****************************

Očná guľa je dutý orgán, guľatý až oválny, veľkosti gaštana, ohraničený silnou, bielou väzivovou blanou (bielko, sklera), podobne ako vajce škrupinou. Predný pól je priehľadný a tvorí ho silne vypuklá rohovka. Strednú vrstvu tvorí cievnatka, ktorá vystieľa očnú guľu, tzv. riasnaté teleso (svalové vlákna upevňujúce očnú šošovku) a dúhovka. Vnútornú vrstvu tvorí sietnica, v ktorej sú usporiadané vlastné bunky. Medzi rohovkou a šošovkou a čiastočne aj sklovcom je predná a zadná očná komora, vyplnená komorovým mokom. Tlakové pomery medzi týmito priestormi vyplnenými tekutinou, ktoré spája zrenica, majú podiel na vzniku pomerne častého zeleného zákalu (glaukóm).
Vlastným zmyslovým orgánom je sietnica. Obsahuje zrakové bunky - tyčinky a čapíky. Sú uložené pred pigmentovou vrstvou sietnice, svetlo na ne teda dopadá skôr ako na pigmentovú vrstvu.
Približne 100 miliónov tyčiniek umožňuje rozlišovať svetlo a tmu a vďaka asi 8 miliónom čapíkov vidíme farebne.
Šesť párových okohybných svalov pohybuje okom vo všetkých smeroch. Svalovina je bohato inervovaná a veľmi citlivo riadená.
Umožňuje ref1ektoricky súbežné pohyby oboma očami. Poruchy tejto regulácie, napätia alebo dĺžky svalov sú príčinou chybného postavenia oka, známeho ako škúlenie. Pri niektorých defektoch týchto svalov môže dôjsť k deformácii očnej buľvy a vzniká tak jedna z možných foriem krátkozrakosti či ďalekozrakosti.

ANOMÁLIE LOMU SVETLA

Z anatomickej stavby oka vyplýva, že už aj malé zmeny pozdĺžnej osy očnej gule alebo anomálie zakrivenia šošovky znižujú ostrosť vnímaných obrazov na sietnici. Pretože ľudské oko má určitú možnosť tieto zmeny kompenzovať zmenou napätia svalov závesného aparátu šošovky, dokáže očné chyby do istej miery korigovať.
Táto kompenzácia však znižuje celkovú akomodáciu oka. Ked' treba nastaviť fotoaparát tak, že aj v "pokoji" musí byť clona veľmi zúžená, aby sa dosiahol ostrý obraz, zostáva už len malý priestor pre jej využitie pri rozdieloch intenzity osvetlenia.
Anomálie lomu sú velmi časté. V takomto prípade treba skorigovať chybnú konštrukciu očnej buľvy, respektíve šošovky, okuliarmi. Cvičenia jogy, ktoré tu uvedieme, dokážu tieto chyby do istej miery napraviť.

KRÁTKOZRAKOSŤ

U krátkozrakých je očná guľa pridlhá alebo lámavosť šošovky je priveľká. Obraz sa zobrazí ostro akoby už pred sietnicou. Človek si fyziologicky túto chybu koriguje zmenou lámavosti šošovky.
Väčším napätím ciliárneho svalstva sa šošovka sploští, tým sa blízke predmety zobrazia ostro. Vzdialené predmety zostávajú neostré, pretože v pokoji, pri ochabnutí svalstva nestačí vyklenutie šošovky na dosiahnutie potrebného silnejšieho lomu svetla. Rozsah ostrého videnia je teda menší ako u normálne vidiaceho človeka.

ĎALEKOZRAKOSŤ

Inak je tomu u ďalekozrakého človeka. V tomto prípade vzniká obraz až za sietnicou, pretože očná guľa je alebo relatívne krátka, alebo lámavosť šošovky je primalá. Ani silné zakrivenie šošovky nestačí pre ostré zobrazenie blízkych predmetov. Okrem toho, pohľad do blízka veľmi unavuje, pretože očné svalstvo je veľmi namáhané. Vzdialené predmety však vidieť dobre a ostro, pretože na to zakrivenie šošovky ťahom svalov postačuje.
So znižovaním pružnosti očnej šošovky sa s pribúdajúcimi rokmi takmer zákonite vyvíja tzv.
starecká ďalekozrakosť. Blízke predmety už človek nevidí tak dobre. Je typické, že starší ľudia sa pri čítaní novín občas posťažujú, že oči majú v poriadku, ale majú krátke ruky... Držia noviny ďaleko od seba. Tieto zmeny pružnosti očnej šošovky a s nimi spojená slabšia akomodácia patria k prvým "príznakom starnutia", ktoré sa však objavujú už v mladosti. Už školopovinné deti majú v porovnaní s deťmi z materských škôl menej elastickú šošovku.
Existujú očné cvičenia, ktoré dokážu šošovku trénovať, a keď sa vykonávajú pravidelne, dokážu tento "prvý prejav starnutia" podstatne oddialiť alebo mu dokonca aj zabrániť.

ZELENÝ ZÁKAL

O pôvode názvu zelený zákal pre glaukóm jestvuje celý rad špekulácií, ktoré dnes už nie je možné historicky overiť. Príčinou choroby, ktorej zanedbanie vedie veľmi často k oslepnutiu, je zvýšenie vnútroočného tlaku (dá sa ovplyvniť akupunktúrou alebo akupresúrou). Riasnaté teleso neustále vylučuje tekutinu (nie sú to však slzy, tie vznikajú v zvláštnych, niekedy veľmi mohutných a rýchle reagujúcich slzných žľazách) - komorový mok, ktorý vyplňuje priestor medzi rohovkou a dúhovkou, resp. dúhovkou a sklovcom. Je to teda tekutina, ktorá "obmýva" šošovku.
V normálnych podmienkach je produkcia a odtok komorového moku v rovnováhe. Keď sa však moku vylučuje priveľa, alebo sa upchatím jemných kanálikov na okraji oka sťaží jeho odtok, dochádza k spomenutému zvýšeniu vnútroočného tlaku, čím je zrakový nerv akoby "vytláčaný" z očnej gule, poškodzujú sa zrakové bunky a ničí sa zásobovanie sietnice krvou. Reakcie sa však objavujú v celom organizme: silné bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie, zvláštne farebné videnie. Z týchto príčin a ich kombinácií vyplývajú aj určité pokyny pre pacienta s glaukómom.
Musí sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo zvýšiť vnútroočný tlak, napr. látkam, ktoré povzbudzujú alebo zvyšujú prekrvovanie (kofeín).
Glaukóm je skutočne jedna z chorôb, pri ktorej je najlepšie kávu vôbec nepiť. Treba sa tiež vyhýbať väčšej telesnej záťaži, ktorá zvyšuje krvný tlak.
Zakázané sú tiež všetky lieky, ktoré spôsobujú rozšírenie zrenice.
Reakciou zrenice sa riasnaté teleso stiahne k okrajom očnej komory, a tým sa zúži kanálik, ktorý tadiaľ prechádza a odvádza komorový mok. Keď sa zvýši vnútroočný tlak, môže byť príčinou záchvatu glaukómu aj tma.

ŠEDÝ ZÁKAL

Ako šedý zákal sa spravidla označuje zakalenie šošovky, ktoré sa väčšinou vyskytuje u pacientov vyššieho veku, ale niekedy býva aj vrodené. Môže to byť aj dôsledok niektorých chorôb, napríklad cukrovky, očných zápalov, poranení, tetanu a podobne.
Operačným odstránením šošovky sa odstráni aj prekážka videnia. Pretože oko bez šošovky abnormálne láme svetlo (extrémna d'alekozrakosť), musia šošovku nahradiť špeciálne okuliare (nápadne hrubé sklá), alebo umelohmotná protéza vsadená do oka.

ZÁPAL SPOJIVIEK

Zápal očných spojiviek je asi najčastejším očným ochorením.
Vyvolávajú ho baktérie, vírusy, dráždivé látky, mechanické podráždenie a alergie. Najznámejšie sú spojivkové ťažkosti pri dráždení cudzím telesom alebo ako spríevodný jav infekčných ochorení dýchacích ciest.
Konjunktivída je sprevádzaná sčervenaním a bolestivosťou spojivky viečka aj spojivky očnej gule (treba si uvedomiť, že vnútorná strana viečok je ružová, pretože je neustále silne prekrvená).
Typické je aj slzenie očí.
Liečba zápalu spojiviek je príčinná.
Konjunktivitídu spôsobenú vírusmi nemá zmysel liečiť antibakteriálnymi masťami, alebo zápal spôsobený vniknutím cudzieho telieska komplikovať ešte manipuláciami v oku.
Pri bežnej liečbe ako sprievodný prostriedok veľmi pomáha pokoj pre oči, napríklad tmavé okuliare, pobyt v tmavej miestnosti, zatvorené oči, žiadne čítanie, sledovanie televízie či pretieranie očí.
Niekedy sa objaví podráždenie po návšteve plavárne. Nespôsobujú ho vírusy zo znečistenej vody, ako sa ľudia väčšinou nesprávne domnievajú, ale je to reakcia na zvýšený obsah chlóru vo vode.

JAČMEŇ

Jačmeň (zrno) vzniká väčšinou z neškodných abscesov a je dôsledkom akútneho, prípadne chronického zápalu žliaz na okraji viečka. Spravidla sa vylieči bez jaziev. Vytláčanie alebo dokonca prepichovanie malých hnisajúcich vriedkov je nebezpečné nielen pre možnosť poranenia, ale aj zavlečenia infekcie.

PEČEŇ A ZRAK

Niektoré pramene uvádzajú, že ak sa zlepší stav pečene, môže nastať zlepšenie zraku až o 5 dioptrií. Preto sa odporúča pred liečbou očí poznať stav pečene a prípadne ju liečiť.
Podľa iných prameňov, kvalitu videnia, ktorá je závislá na stave pečene, možno ovplyvniť pravidelnou konzumáciou tekvicových semienok (viackrát denne za hrsť), ktoré obsahujú zinok.
II. LIEČEBNÉ A PREVENTÍVNE

CVIČENIA JOGY

Indické metódy zlepšovania zraku cvičením aplikovali už v minulých desaťročiach lekári v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii. Traduje sa, že autor príručky Dobrý zrak bez okuliarov H. Benjamin trpel od detstva stále sa zhoršujúcou krátkozrakosťou, až sa vo svojich dvadsiatich siedmych rokoch musel úplne vzdať práce, keď mu nestačili ani okuliare s 20 dioptriami!
Ďalej uvedené cviky vykonával spolu s dodržiavaním životosprávy tak, že po troch rokoch mal zrak takmer normálny, a vôbec nemusel používať okuliare! Popis jeho metód vyšiel v Anglicku v priebehu 44 rokov vo viac ako tridsiatich vydaniach.
Vychádzal pri ich zostavovaní z cvičení jogy. Tieto cvičenia (teda Benjaminove s kombináciou jogových cvičení, ktoré Benjamin neopisoval, ale sú účinné a dopĺňajú jeho súbor cvičení) vám teraz predkladáme.
Cvičenie si vyžaduje určitú húževnatosť a dôveru v jeho úspešnosť, tak ako pri všetkých cvičeniach jogy. Pri cvičení sa plne sústreďte len na cvičenie a tiež na pocity, ktoré z neho dostávate. Bezmyšlienkovité cvičenie nemá cenu! Pri každom cviku si uvedomte, že chcete dosiahnuť lepší zrak a tiež aj spôsob ako ho dosiahnuť (masážami, preťahovaním svalov, osobnou životnou energiou apod.). Treba vedieť, že joga sa necvičí na počet prevedených cvikov, ale na dôkladnosť prevedenia.
Necvičíme preto rýchlo, ale tak, aby sme vytvorili dokonalý cvik, ktorý súčasne precítime. Je preto vylúčené, aby ste hneď na začiatku dosahovali taký počet cvikov, ktorý je uvedený v závere každého jednotlivého cvičenia. Tento počet cvikov je iba odporúčanie, rozhodne nie direktíva. V joge existujú odporúčania a neodporúčania, ale neexistujú zákazy či príkazy (jediným kategorickým príkazom je nenásilie).

K tomu, aby ste dosahovali už na začiatku plný odporúčaný počet cvikov, potrebovali by ste alebo dosť času, ktorého však máme vždy málo, alebo by ste museli oklamať pomalosť a kvalitu cvičenia. V prípade, že by ste pristupovali ku cvičeniam s postojom typu "tak, nech to už mám za sebou, budem dobre vidieť", nemá cenu, aby ste s cvičením vôbec začínali. Ak chcete niečo alebo niekoho oklamať, musíte vedieť, že v joge môžete klamať iba svoje telo, v tomto prípade oči, a iba sami seba - nikoho iného.
Cvičte vždy bez okuliarov. Ak okuliare ešte nosíte, odkladajte ich, kedykol'vek je to možné a precvičujte si zrak, napríklad cestou do práce, na prechádzke v prírode, jednoducho vždy, keď máte trochu času. Už po niekoľkých týždňoch pocítite zlepšenie. Je nevyhnutné, aby ste psychicky preklenuli obdobie, ktoré môžeme charakterizovať ako "teraz nevidím ani s okuliarmi, ani bez nich".
Ide o to, že okuliare sa s rastom kvality vášho zraku stávajú prisilnými. Ak bude postup liečenia taký, že sa vám po čase vyplatí navštíviť očného lekára na zníženie dioptrií vašich okuliarov, rozhodne to urobte.

Nasadzovaním okuliarov, akýchsi "očných barličiek", sa prekonávajú problémy s horším videním, ale ich trvalé nosenie zhoršuje zrak tým, že zabraňuje voľnému prirodzenému pohybu očí a núti ich ku strnulosti pozeraním sa na svet okolo seba iba v medziach okuliarov. Tým sa môžu skracovať okohybné svaly a následne aj deformovať očná buľva. Okuliare bránia tiež prístupu priameho slnečného žiarenia k oku.
Všetky tieto okolnosti vedú k tuhnutiu nielen očných svalov, ale aj šošovky. Nerobíme žiadne pokusy o zlepšenie a takýto človek potrebuje postupne silnejšie okuliare, ale neuvedomuje si, že svojou nečinnosťou vlastne podporuje degeneráciu očí, orgánu, ktorý nám dáva najviac informácií.

Zistilo sa, že nedostatok svetla nemá zlý vplyv na oči. Keď čítame v nedostatočne osvetlenom priestore, oči sa námahou síce skôr unavia, ale nekazia sa. Naopak, v priveľmi silnom svetle sa oči oveľa viac opotrebujú, a tým sa kazia. Jedna z teórií súčasných výskumov považuje za jedného z najväčších nepriateľov nášho zraku žiarivkové svetlo - nesvieti rovnomerne, ale bliká, pulzuje. Aj keď vo frekvencii, ktorú mozog neregistruje, ale oko sa tým kazí. V prírode takýto zdroj svetla nie je, a preto naše oči nemajú proti takýmto vplyvom vytvorenú ochranu.
Aj časté vysedávanie pred televízorom alebo monitorom počítača má negatívny vplyv na oči.

Upravte svoju životosprávu. Vylúčte zo svojho jedálneho lístka biely cukor, obmedzte na minimum biele pečivo, a keď už úplne nevylúčite mäso, aspoň na dobu, keď budete prevádzať tieto cvičenia, obmedzte ho na jedinú miniatúrnu porciu na deň! Dodržte prevahu zásadotvorných potravín, jedzte denne surovú zeleninu a ovocie. Bude sa vám zlepšovať nielen celkový zdravotný stav, ale prestanú sa vám kaziť aj zuby.
Kvalitný zrak môžu ovplyvniť aj základné dychové cvičenia, ako je tzv. úplný jogistický dych, kapalabháti alebo bhastríka. Nekvalitné videnie oka, ak nejde o veľké alebo mechanické poškodenie, môže ovplyvniť čakra bhédana alebo súrja bhédana (dychové techniky, ktoré možno zvládnuť v každom začiatočníckom kurze jogy).
Tieto cvičenia začínajú rozcvičením väčšinou stuhnutých svalov ramien a krku. Nepodceňujte tieto cvičenia a nepreskakujte alebo nevynechávajte ich. Majú svoj význam a svoje pevné miesto v procese zlepšovania zraku. Krčnou chrbticou totiž prechádzajú nervy, ktoré môžu mať priamy vplyv na kvalitu zraku.Tieto cvičenia odporúčame vykonávať každé ráno!
III. NÁPRAVNÉ CVIČENIA RAMIEN A KRKU


1. KRÚŽENIE HLAVOU

Spusťte hlavu dopredu na prsia a POMALY opisujte hlavou kruh cez pravé rameno, dozadu cez ľavé rameno a späť na prsia. Opakujte štyrikrát a niekoľko sekúnd odpočívajte. Potom krúžte hlavou opačným smerom. Opäť štyrikrát a odpočinok. Vždy dbajte, aby ste vynakladali minimálnu silu a námahu. Šija musí zostať po celý čas uvoľnená. Cvičte pomaly a dôkladne.AK PRI CVIČENÍ POCÍTITE BOLESŤ, OBÍĎTE JU! NIKDY NECVIČTE TAK, ABY VÁS TO BOLELO!


Časom bolesť ustúpi a budete môcť cvičiť bez obmedzenia. Keby ste však cvičili ďalej aj napriek bolesti, cvičili by ste nasilu, čo nie je dovolené, odradili by ste sa od ďalšieho cvičenia a nedosiahli by ste žiadne výsledky. To platí pre všetky cvičenia a odporúčania uvedené v tejto príručke.

2. POHYBY HLAVOU DOPREDU A DOZADU.

Uvoľnite krčné svaly, aby sa hlava sklonila dopredu tak ďaleko, ako je to možné, najlepšie tak, aby sa brada dotýkala pŕs (tzv. jungulárnej jamky). Šija musí byť pritom uvoľnená, nie tuhá.
Potom zdvihnite hlavu a nechajte ju pomaly klesnúť dozadu tak ďaleko, ako sa len dá. Maximálny počet opakovaní tohto cvičenia je 12!

3. POHYBY HLAVOU DO STRÁN I

Otáčajte hlavu pomaly čo najďalej doľava, kým nepocítite napätie (nie bolesť!). Ramená a telo sú pritom nehybné. Potom otáčajte hlavou späť a rovnako tak pomaly doprava. Cvik opakujte desaťkrát.

4. POHYBY HLAVOU DO STRÁN II

Tentoraz mierny stoj rozkročný, mierny úklon vpravo, ľavé rameno sa zdvihne, pravé poklesne (ako keby sme viseli za ľavé rameno na mäsiarskom háku). Hlava sa uvoľní, výraz tváre je absolútne neutrálny (ako u všetkých cvičení) a pomaly uvoľňujeme šiju. Potom jemnými pohybmi do strán precvičíme krk. To isté pomaly na druhú stranu. Počet opakovaní 10.

5. POHYBY HLAVOU DO STRÁN III

Hlavu skloníme dopredu, necháme ju uvoľnenú, pokiaľ možno, brada je na jamke. Pomaly otáčame šikmo doľava nahor, opäť až na hranicu bolesti. Pomaly späť. To isté na opačnú stranu. Opakujeme maximálne desaťkrát.
Každé cvičenie prevádzajte len dovtedy, kým nezačnete pociťovať bolesť!


6. KRÚŽENIE HLAVOU

Predstavme si, že máme na rukách babičkin starý mlynček na kávu, na kl'uku si položíme bradu a budeme bradou otáčať tou kľukou, akoby sme mleli kávu. Budeme sa teda usilovať o to, aby brada tvorila vodorovný kruh. Temeno a brada by sa mali pohybovať kolmo k zemi. Cvičíme pomaly, plynule a absolútne bez násilia, päťkrát na každú stranu.

7. KRUHOVÉ POHYBY RAMIEN

Stojte čo najuvoľnenejšie. Ruky sú voľne pozdĺž tela. Zdvihnite čo najvyššie ramená (krk, obličaj aj celá hlava stávajú voľné, ruky sú po celej d1žke voľné, neohýbajú sa v lakťoch, nie sú stuhnuté, prsty sa nekrivia).
Ramená vytvoria kruh, čiže opisujú pokiaľ možno symetrickú kružnicu. Maximálne nahor, dopredu, dolu, dozadu (lopatky idú k sebe) a opäť nahor. To isté dozadu. V každom smere 5-10-krát. Cvičíme pomaly, precítene.


8. POHYBY RAMIEN DOPREDU A DOZADU

Rozpažíme ruky a kmitáme nimi dopredu a dozadu. Opakujeme desaťkrát.

Cvičenie 1: Pomaly krúžte hlavou
Cvičenie 2: Pomaly zakláňajte a predkláňajte hlavu tam, kam to až ide. Na konci pohybu uvoľnite krčné svaly.
Cvičenie 3: Otáčajte hlavou striedavo doľava a doprava.
Cvičenie 4: Úklon vpravo, ľavé rameno nahor, pravé nadol, nos k pravému ramenu, jemné pohyby hlavou do strán, ako keď naznačujeme gesto "nie".
Cvičenie 5: Skloníme hlavu a otáčame ju do strán, ako keby sa brada posúvala od jedného ramena cez jungulárnu jamku k druhému ramenu.
Cvičenie 6: Pomaly, precítene krúžime ramenami, kruhy sú maximálne.IV. CVIČENIE OČNÝCH SVALOV


Nasledujúce cvičenia sú určené pre uvoľňovanie napnutých a strnulých svalov očí a ich okolia. Tieto svaly sú viac alebo menej stiahnuté u každého človeka. Veľmi stiahnuté sú u tých, ktorí trpia chybami zraku. Týmito cvičeniami ich znovu urobíme poddajnými ,a pružnými. Oči sa budú pohybovať a prispôsobovať oveľa voľnejšie, čo bude mať za následok rýchlejší návrat k normálnemu videniu. Naviac môže dôjsť k obnoveniu pôvodnej dĺžky svalov, ktoré v niektorých prípadoch svojim krátením deformujú očnú buľvu, čo spôsobuje poruchu zraku - krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Cvičiť môžeme v pohodlnom sede, najlepšie však vo vadžrásane, kedy sú priehlavky natiahnuté a ramená vtlačené mierne dozadu. Oči uvoľníme pomocou dlaní (pozri ďalej) počas niekoľkých sekúnd. Cviky by sme mali robiť každý deň asi 4 - 8 minút.
Zlepšenie - pri súčasnom cvičení predchádzajúcich cvikov s krčnou chrbticou a s ramenami - sa podľa skúseností dostaví do mesiaca.
V niektorých prípadoch však ku zlepšeniu - aspoň minimálnemu - došlo až po pol roku každodenného cvičenia. Záleží na rozsahu a spôsobe defektu, na našej vôli a v neposlednom rade aj na tom, či budeme cvičiť s privel'kým úsilím.

1. POHYBY OČAMI NADOL A NAHOR

Držte hlavu pokojne a uvoľnite ju, ako len môžete. Oči mierne povoľte, pohybujte nimi nahor a usilujte sa pozrieť na koreň nosa, potom znovu nadol, čo najnižšie, vždy tak, aby vo svaloch oka bolo cítiť určité napätie. Krk nie je strnulý, hlava sa nepohybuje nahor a nadol, obočie sa nehýbe. Odporúčaný počet opakovaní: 6.

Usilujte sa o to, aby boli pohyby očí pomalé a pravidelné, plynulé. Cvičte bez námahy a používajte čo najmenej sily. Učte sa hospodáriť so svojou energiou. Po niekoľkých pohyboch zavrite oči a nechajte ich odpočinúť niekoľko sekúnd. Keď si takto uvoľníte svaly, budete schopní pozrieť sa nahor vyššie a nadol nižšie ako predtým. Dosiahnete tiež rovnomerné prekrvenie svalov, ktoré očami v týchto smeroch pohybujú.
Keď budete cvičiť so zavretými očami, precvičíte si nielen svaly, ale premasírujete tak aj tú časť očnej buľvy, ktorá je viditeľná.

2. POHYBY OČAMI DO STRÁN

Pohľad smerujeme silne doprava, potom doľava, na každú stranu tak ďaleko, ako je to len možné. Nenásilne 4-6 x na každú stranu.
Opäť dožičte svojim zatvoreným očiam odpočinok na niekoľko sekúnd. Podobne ako pri predchádzajúcom cvičení sa budú oči uvoľňovať a budete vidieť viac do strán. Opakujte 3-6x. Môžete cvičiť aj so zatvorenými očami.

3. KRÚŽENIE OČAMI

Pozrieme sa na koreň nosa a vytvárame intenzívne kruhy smerom doprava, nadol, doľava a späť. Opakujeme 4x. Rovnaký cvik na opačnú stranu. Variácia so zatvorenými očami.

4. CVIČENIE AKOMODÁCIE OČNEJ ŠOŠOVKY

Natiahneme pravú ruku pred seba, zdvihneme chrbát ruky a pozrieme sa na necht prostredného prstu. Teraz ruku pomaly približujeme k oku. Opäť ju oddialime, až sa ruka natiahne a neustále pozorujeme prostredný prst. Potom túto natiahnutú ruku otáčame do pravej krajnej polohy a pritom sa stále pozeráme na prst. Hlava sa nesmie pohnúť! Pracuje iba ruka a oči. Potom ruku vrátime do prednej polohy. To isté opakujeme ľavou rukou. Cvičíme pomaly, plynulo. Môžeme opakovať 3x na každú stranu.
Cvičenie 1: Pohľady čo najviac nahor, čo najviac nadol. Hlava sa vôbec nehýbe.
Cvičenie 2: Pohľad čo najviac doprava a doľava, hlava sa nehýbe.
Cvičenie 3: Krúžime očami v oboch smeroch.
Cvičenie 4: Vzďaľujeme a približujeme prst pred očami, potom s prstom robíme pohyby do strán. Pohybujú sa iba oči, hlava nie!
Cvičenie 5: Striedavo zaostrujeme pohľad na prst a na vzdialený predmet.

5. CVIČENIE AKOMODÁCIE II

Pred oči dáme ukazovák asi 20-30 cm ďaleko, aby sme ho videli čo najostrejšie. Postavíme sa k predmetu, ktorý je vzdialený 5 a viac metrov. Teraz zaostríme pohľad na vzdialený predmet. Cvičíme 5-10x. Na 3 - 4 sekundy privrieme oči a oddýchneme si.
Cvičenie vykonávajme dôkladne, vždy s dokončenou akomodáciou tak, aby očná buľva aj šošovka mali čas zvyknúť si na túto činnosť. Toto cvičenie opakujeme čo najčastejšie, napríklad aj pri chôdzi.

6. MASÁŽ OČNÝCH SVALOV A BUĽVY

Zavrieme oči, ruky zovrieme v päsť a ukazováky priložíme na očné buľvy. Pretierame si ich 3x, potom päsťami skĺzneme na spánky a v ich priehlbine (je to veľmi citlivé miesto) ich trieme kĺbom ukazováka. Môže sa stať, že nám z toho bude "bežať mráz po chrbte", ale je to normálny sprievodný jav. Potom si opäť pretrieme oči, rukami zovretými v päsť si pretierame oči, ale ich hornú časť pod očnými oblúkmi plus na spánkoch masáž. Tiež aspoň trikrát.UPOZORŇUJEME, ŽE TÝMTO CVIKOM, NAJMÄ TRENÍM SPÁNKOV, MÔŽEME ODSTRÁNIŤ AJ NIEKTORÉ BOLESTI HLAVY LEPŠIE AKO TABLETKAMI.7. LIEČBA OSOBNOU ENERGIOU

Vytrasieme si obe ruky, potom intenzívne trieme dlane o seba navzájom tak dlho, až sa ohrejú. Z dlaní vytvoríme misky a priložíme ich na otvorené oči, prsty sa oprú o obočie. Držíme asi 10 sekúnd a živo si predstavujeme, ako nám osobná energia vychádzajúca s teplom z našich dlaní prechádza očami a neustále nám takto zlepšuje zrak a osviežuje mozog.
Táto predstava by mala byť intenzívna, mali by sme tento cvik prežívať. Pre lepšiu predstavivosť si môžeme pomôcť predstavou vychádzajúcej žiary z dlane. Žiara môže byť napríklad modrá alebo žltá. Cvik opakujeme 3x. Sila našej myšlienky podľa jogistických teórií ovplyvňuje prúd životnej energie a dokáže ju aj nasmerovať do tých oblastí, na ktoré sa sústredíme.

8. UVOĽŇOVANIE DLAŇAMI

Naše telo v spánku vytvára nové zásoby energie, ktorú využívame na druhý deň. Pre niektoré orgány to však nestačí. V prípade chybných očí je práve podstatné realizovať "kompletný odpočinok", ktorý by mal trvať 30 - 60 minút. Takto môžeme aj v priebehu dňa poskytnúť očiam odpočinok. Dosiahneme ho tak, že oči zavrieme a prekryjeme ich dlaňami. Najvhodnejší čas je v polovici dňa alebo po príchode z práce medzi 14. a 15. hodinou.

POSTUP

Sadnite si pohodlne do kresla alebo na sedačku. Vedome sa uvoľnite a uvedomte si, že sa cítite voľne a príjemne. Skúste to uvoľnenie a pocit príjemna prežívať. Je to veľmi dôležité, nevynechávajte túto zdanlivo zbytočnú prípravu. Je úplne funkčná. Potom si zakryte zavreté oči dlaňami tak, že ich zľahka cez seba prekrížite, aby ľavá dlaň prekrývala ľavé oko, pravá dlaň pravé oko. Trochu ich prehnite - vytvorte "misky". Nezabudnite ponechať dostatok miesta pre nos. Kolená sú od seba, lakte sa oprú o kolená. Keď si túto pozíciu vyskúšate, budete toto uvoľňovanie vykonávať úplne automaticky. Cieľom je mať zatvorené oči a uvoľnené tak, ako je to len možné.
Existuje aj kontrola pre zistenie kvality uvoľnenia očí: čím čiernejšiu farbu uvidíte, tým lepšie sú vaše oči uvoľnené. Tak ako oči, odpočívať musia aj naše myšlienky. Zamerajte sa mysľou na svoj zrak, alebo ju nechajte, nech sa zaoberá príjemnými vecami a zaujímavými objektmi. Pokročilejší cvičenci jogy môžu tento čas využiť- na relaxáciu a vyčistenie svojej mysle aj podvedomia.
Stačí zastaviť niektorou z bežných metód beh svojich myšlienok.
V klasických materiáloch sa uvádza, že 10-30 minút trvajúca denná prax môže podstatne zlepšiť váš zrak a v prípade, že ju používajú aj ľudia so zdravým zrakom, môžu takto oddialiť chvíľu, kedy sa už nevyhnú použitiu okuliarov. Odborná literatúra uvádza, že táto metóda je jedna z najvýhodnejších a najúčinnejších.

9. MRKANIE

Nacvičovanie mrkania možno chápať ako prídavný cvik k predchádzajúcim metódam skvalitňovania nášho zraku.
Normálne oko mrká v pravidelných intervaloch a ani si to neuvedomujeme. Ľudia s chybným zrakom majú oči stuhnuté a napäté a mrkanie prebieha nielen vedome, ale aj kŕčovito.
Všetci ľudia s poruchami zraku by si mali kultivovať zvyk častého a pravidelného mrkania, a tým predchádzať napätiu v očiach. Naučte sa mrkať raz - dvakrát za 10 sekúnd - bez námahy! Nacvičujte to čo najčastejšie, najmä počas čítania. Je to veľmi jednoduchá metóda na prerušovanie napätia. Nakoniec zistíte, že týmto spôsobom dokážete prečítať oveľa viac textu, ako normálne. A pritom sa zďaleka tak neunavíte!

10. SLNEČNÝ SVIT

Význam slnečného svitu je vo všetkých prípadoch chybného zraku veľký a možno iba odporúčať všetkým ľuďom s poruchami zraku, aby dopriali svojim očiam čo najviac slnečného žiarenia.

Odporúčaný spôsob: zavriete oči a vystavíte ich pôsobeniu slnečných lúčov. Pritom mierne pohybujete hlavou zo strany na stranu, a tým zabezpečíte, že slnečné žiarenie bude dopadať na všetky časti oka rovnako intenzívne. Kedykoľvek je to možné, vykonávajte túto masáž pomocou slnečných lúčov. Odporúčame 3x denne po 10 minút. Týmto cvičením sa oči viac prekrvujú, uvoľňujú sa svaly a nervy. Pritom však nesmiete mať okuliare na očiach!

11. POHĽAD NA SLNKO

Tento cvik je veľmi účinný, ale keď ho nevykonávame absolútne presne, môže byť aj riskantný! Môžeme ho vykonávať nanajvýš hodinu po východe slnka a nie skôr ako hodinu pred západom slnka.Nerešpektovanie tejto zásady znamená

hazard so zrakom!Z ľavej ruky vytvoríme misku a prikryjeme ňou ľavé oko. Nezakrytým pravým okom sa pozeráme na slnko 4 sekundy. Pozeráme sa priamo do slnka, odpočítavame čas a po každej sekunde pravým okom žmurkneme. Cvik opakujeme každým okom desaťkrát. Cvičíme bez okuliarov.


12. STUDENÁ. VODA

Je to ďalší veľmi efektívny prostriedok na uvoľňovanie očí a okolitých tkanív. Odporúčame takéto cvičenie: nakloňte sa nad umývadlo, ponorte ruky do vody, naberte vodu do dlaní a rázne špliechajte vodu do zatvorených očí. Opakujte asi 20x. Toto cvičenie veľmi osviežuje oči. Je to výborný prostriedok, kedykoľvek pocítite, že máte oči unavené, ale v každom prípade by sa mal používať najmenej trikrát denne. Je dôležité, aby voda bola studená, nie vlažná.

Toto cvičenie vzniklo v čase, keď vodu do domácností privádzali akvadukty, čiže tvorcovia týchto cvikov nepoznali vodu znečistenú ani energeticky, ani chemicky. Vieme, čo dokáže chlór urobiť s ľudskou po- .
kožkou. Preto odporúčame každému, kto chce toto naozaj účinné cvičenie zaviesť do svojej praxe, aby používal radšej vodu pramenistú, ktorá nie je "znečistená" chlórom.

13. ČÍTANIE

Mnohí z nás považujú nadmerné čítanie za príčinu poškodenia zraku, najmä pri slabom osvetlení. Skutočnosťou však je, že čítanie je jedna z najlepších ciest na udržanie zdravého a aktívneho zraku! Čítanie nikdy nemôže spôsobovat' poruchy zraku. Niečo iné je čítanie pri správnom osvetlení, skôr slabšom, a čítanie pri osvetlení zodpovedajúcom niekoľkým desiatkám, či dokonca stovkám sviečok!
Systematická likvidácia zraku sa začína už na školách, pretože pracovník, ktorý budovu projektuje, je finančne zainteresovaný na počte "obrázkov", ktoré na papieri vytvorí. Je preto logické, že do každej triedy, kancelárie či verejnej miestnosti nakresli čo najviac osvetľovacích telies. Aby sa šetrila energia, naprojektuje sa použitie žiariviek, ktoré majú minimálny odber energie. Ibaže priveľa svetla, a najviac takého, ktoré rýchlo pulzuje, kazí ľuďom zrak. Takže niečo ušetríme na energii, ale podstatne viac stratíme na liečbe zraku.
Pri čítaní teda nie je dôležité, koľko čítame z hľadiska zdravia očí, ale ide o to, aby po celý čas čítania boli oči uvoľnené.
Ľudia s normálnym zrakom, môžu čítať veľmi dlho, a oči sa im vôbec neunavia. U tých, ktorí majú chybný zrak, sú však oči podrobované napätiu vždy, keď čítajú. Napriek tomu jedna z najlepších ciest pre návrat k normálnemu zraku je to, aby sa títo ľudia prispôsobili a čítali - samozrejme bez okuliarov - každý deň. Ked' je čítanie vykonávané správne, možno očakávať len zlepšenie. Keď však čítame obvyklým, teda nesprávnym spôsobom, náš zrak sa bude iba zhoršovať. Úspešné čítanie' bez napínania a presiľovania očí dosiahneme takto:

Na niekoľko minút si zakryjeme oči dlaňami (relaxujeme). Potom si vezmeme knihu alebo noviny a začneme čítať, a to zo vzdialenosti, ktorá nám najlepšie vyhovuje. U krátkozrakých osôb je to asi 30-15 cm, u ďalekozrakých 60 centimetrov a viac.

V niektorých prípadoch extrémnej krátkozrakosti sa môže prejaviť nevyhnutnosť čítať istý čas jedným okom, keďže vzdialenosť na čítanie by mohla byť prikrátka na to, aby umožnila obom očiam čítať súčasne. V takomto prípade je lepšie zakryť jedno oko a druhým čítať, po čase oči "vymeníme". Môže to byť po určitej časovej jednotke, či až vtedy, keď sa oko unaví.
Týmto spôsobom prečítame jednu stranu, pol strany, pripadne niekoľko riadkov alebo len niekoľko slov. Podľa toho, ako sa nám to podarí, než pocítime únavu. Potom prestaneme, zavrieme obe oči a po jednej - dvoch sekundách začneme znovu. Keď čítame, po celý čas pokračujeme v mrkaní, až postupne zistíme, že dokážeme čítať bez námahy a napätia.

Čítanie týmto spôsobom zlepšuje zrak a poskytuje očiam prácu, ktorú potrebujú - veď ich funkciou je umožniť správne videnie. Nikdy však nesmú byť preťažované. Všetko závisí od individuálnych okolností, ako dlho vydržíme čítať. Čoskoro však zistíme, že po relatívne krátkom čase, napríklad po dvoch až troch hodinách, dokážeme už čítať bez námahy.
Tým, ktorí sú nútení spočiatku čítať iba jedným okom, musíme zdôrazniť: nedajte sa odradiť! Oko, ktoré práve nečíta, je zakryté, môže teda odpočívať. Týmto spôsobom môžeme pokračovať v tréningu čítania dosť dlho. Postupne určite zistíme, že naša schopnosť vidieť sa zlepšuje, upravuje sa ohnisková vzdialenosť očí a nakoniec dokážeme používať obe oči súčasne.
Ľudia, ktorí majú jedno oko slabšie ako druhé, mali by toto cvičenie robiť častejšie práve slabším okom. Nikto, kto má poruchu zraku, sa nemusí obávať čítať, ak bude postupovať podľa týchto návodov.

14. CENTRÁLNA FIXÁCIA

Centrálna fixácia znamená vidieť najlepšie to, kam sa pozeráme.
Môže to síce znieť absurdne, ale ľudia s poruchou zraku nikdy nevidia najlepšie práve tam, kam sa pozerajú. Vzhľadom na stále zaťažovanie zraku okuliarmi sa stáva centrálna časť očnej sietnice menej schopnou prijímať obraz, ako ostatné časti, keďže pomocou okuliarov sa dá využívať iba centrálna časť sietnice. Keď sa pokúšame vidieť bez okuliarov, zisťujeme, že lepšie vidíme stranou svojho oka, ako jeho stredom. Až keď sa vizuálna sila centrálnej polohy sietnice obnoví na normálnu úroveň, teda vtedy, keď sa dosiahne centrálna fixácia, môžeme vidieť normálne.

Všetky tieto metódy pomáhajú zlepšovať zrak, ale poznáme aj vel'a iných metód. Jeden príklad za všetky:

Pozrite sa na tlačený riadok v knihe a potom sa koncentrujte na jedno zvláštne slovo uprostred riadku. Potom zavrite oči a predstavujte si, že vidíte riadok s príslušným slovom oveľa jasnejšie definovaným a s ostrejším obrysom, ako zvyšok riadku. Zvyšok riadku si potom v predstave stierajte, ako len môžete. Otvorte oči a opakujte postup. Toto cvičenie vykonávajte asi 5 minút, potom sa pokúšajte vidieť príslušné slovo jasnejšie a zvyšok riadku stále viac zotretý. Čoskoro zistíte, že slovo sa stáva stále jasnejším ako zvyšok riadku - je to dôkaz zlepšovania vášho zraku.15. PAMÄŤ A PREDSTAVIVOSŤ

Zrak ako zmyslový orgán je vnútorne spojený s pamäťou a predstavivosťou a oba tieto faktory zohrávajú v súčasnom procese videnia oveľa dôležitejšiu úlohu, ako je všeobecne známe.

Známy objekt rozpoznávame zreteľnejšie, ako niečo neznáme. Je to tak preto, lebo nám prichádza na pomoc pamäť a predstavivosť. Obraz predmetu je do našej mysle vtlačený v dôsledku predchádzajúcej asociácie a pamäť s týmito asociáciami plus obraz nám umožnia vyhľadávať objekt ľahšie, ako v prípade, keď ho vidíme po prvý raz. Dokážeme napríklad ľahšie rozpoznať v skupine ľudí svojich priateľov, ako cudzích ľudí. Tí, ktorí trpia poruchou zraku, mali by kultivovať svoju predstavivosť, napríklad aj pomocou tejto metódy:

Pozerajte sa na malý objekt, pozorujte jeho tvar a veľkosť, obchádzajte ho očami a potom, keď si ujasníte jeho obraz, zavrite oči a skúste si ho pripomenúť tak presne, ako sa len dá. Potom otvorte oči a pozorujte objekt znovu a opakujte všetko, ako po prvý raz.
Toto cvičenie odporúčame opakovať každý deň, samozrejme bez okuliarov.
Ešte vhodnejšie je slovo v knihe, alebo písmeno v slove. Predstavte si ho tak jasne a čierne, ako len dokážete, potom zavrite oči, udržujte jeho obraz pred sebou, potom znovu otvorte oči.
Pozerajte sa na slovo alebo na písmeno. Keď sa vám bude zdať, že je čiernejšie ako predtým, je to dôkaz, že sa zrak zlepšuje. Opakujte to niekoľkokrát a potom prejdite na iné slovo alebo písmeno. Priebežné vykonávanie tohto cvičenia má za následok podstatné zlepšenie zraku.

16. GLAUKÓM (ZELENÝ ZÁKAL)

Je spôsobený zvýšením vnútroočného tlaku. Niekedy sa zaraďuje medzi civilizačné choroby. Často nachádzame u chorých s glaukómom rozkolísanie vegetatívnej nervovej sústavy a všeobecnú nervovú labilitu. Záchvat glaukómu môže byť vyvolaný dlhodobým pobytom v tme, alebo aj dlhým predklonom. Vyhýbajme sa preto pri cvičení všetkým cvikom v predklone a na bruchu, ktoré by mohli záchvat privolať. Naučíme sa relaxovať na chrbte, vrátane relaxácie obličaja. Oči uvoľníme vnemom vlastnej váhy, teda akoby váhou zapadli dovnútra hlavy (môžeme ich takto uvoľniť aj v sede so zaklonenou hlavou). Dychové cvičenia robíme len ukludňujúce, napríklad striedavý dych, šítalí, uddžáji. Výborné sú krokodílie cviky v sede, najmä pre krčnú chrbticu. Pre účinné uvoľnenie očí volíme kývavú relaxáciu:
stojíme pred oknom v miernom rozkročení, kývame sa z jednej strany na druhú, pritom zdvíhame iba päty, špičky zostávajú na zemi. Pozorujeme pritom zdanlivé pohyby okna a predmetov vonku, očami stále jemne žmurkáme. Asi po minúte zavrieme oči, pokračujeme v kývavom pohybe a v duchu sledujeme pohyb okna a predmetov vonku. Potom opäť otvoríme oči a niekoľkokrát cvik opakujeme.
V. POMOC PRI PORUCHÁCH ZRAKU


V niektorých kurzoch jogy sa používajú rôzne modifikácie očných cvičení. Fantázii sa v tomto systéme rozhodne medze nekladú. Očami môžeme opisovať štvorce, trojuholníky s vrcholom hore alebo dole, uhlopriečky (ich prevedenie pri pomalom cviku je pre niektorých cvičencov dosť zložitou záležitosťou) a podobne. Dôležité je vykonávať cvik s úsilím o dosiahnutie pomalého plynulého pohybu.

V niektorých prípadoch sa odporúča pomáhať si tým, že sa pozeráme na prst, ktorým vytvárame daný obrazec a ten potom sledujeme očami. Niektoré iné pramene však túto techniku neodporúčajú. V našich kurzoch sa osvedčila prax, že keď človek nedokáže vytvoriť očami daný obrazec, môže si pomôcť tak, že tento obrazec vytvorí rukou, ktorej prst pritom sleduje. Postupne však s gradáciou cvičenia od tejto techniky ustupujeme, aby cvičenie malo všetky výsledky, ktoré od neho očakávame.

Zjednodušene to môžeme vyjadriť tak, že absolútni začiatočníci v týchto cvičeniach si pomáhajú, kedy to sami uznajú za vhodné, mierne pokročilí iba vtedy, keď im robí prevedenie cviku ťažkosti, a pokročilí túto pomôcku vôbec nepoužívajú.
Tento spôsob cvičenia nie je síce v súlade s tradičnými spôsobmi výučby týchto cvičení, a1eEurópan často nedokáže sledovať cestu svojho postupného vývoja. Vidí iba konečný cieľ, výsledok a hľadá k tomuto cieľu najschodnejšiu a najrýchlejšiu cestu.
Neuvedomuje si, že podľa toho potom aj výsledok jeho úsilia vyzerá. Málokedy je ochotný pripustiť si, že najdôležitejšie nie je ani rozhodnúť sa k niečomu, ani výsledok niečoho, ale práve proces práce na sebe, výcviku, dôkladnosti, poctivosti k sebe samému.
Práve z týchto dôvodov je pri niektorých technikách začiatočníkom táto pomoc dovolená, ale postupom času sa od nej ustupuje.
My, Európania, žijúci rýchlym spôsobom života, si často pri týchto cvikoch zamieňame ciele. Cieľom totiž nie je vytvoriť dokonalý pomalý krúžok svojimi očami, ale precvičiť oči a ich svaly tak, ako to ich momentálny stav dovoľuje. To je veľmi dôležité. Následkom toho sa potom zlepší stav zraku. Musíme však očiam poskytnúť čas k tomu, aby sa ich stav mohol postupne zlepšovať. To, čo sa dlhé roky kazilo, sa nedá napraviť za štrnásť dní!
Choroby očí, napríklad šedý a zelený zákal, zápaly spojiviek, dúhovky a rohovky musíme vysvetľovať ako neporiadok nielen v samotnom oku, ale predovšetkým v celom ľudskom organizme. Znížená vitalita, nesprávna životospráva a zhoršený krvný obeh sú vždy koreňom týchto ochorení.
Ked' človek s problémom zraku dôjde k presvedčeniu, že sa musí pozerať na celé svoje telo ako na príčinu problému, už sa začína dostávať na správnu cestu svojho vyliečenia. Keď nepozná túto životnú pravdu, nemôže pochopiť svoje ťažkosti a nedokáže sa ich úspešne zbaviť.
Chirurgické liečenie sa považuje z hľadiska orientálnych metód liečby v takomto prípade za odstraňovanie následkov, ale nie príčin problémov.
Okrem nesprávneho stravovania patrí medzi hlavné príčiny zápcha s dlhodobým trvaním. (Musíme si uvedomiť, že črevá musíme vyprázdňovať najmenej raz denne!). Krv takéhoto človeka je plná toxických látok, ktoré sa roznášajú po celom tele.

Následkom napätia, priveľkého zaťažovania očí a miestnym dráždením nastáva zanášanie oka, očnej šošovky a začne sa rozvíjať zákal. Ku vzniku zrakových problémov prispieva aj nadmerné používanie lekárskych drog. Očistný pôst v trvaní 24 hodín raz 3 týždenne môže iba prospieť.


Znie to neuveriteľne, ale pravidelné vyprázdňovanie a tiež pravidelný jednodenný pôst dokážu skvalitniť zrak!Strava by mala byť primeraná nášmu regiónu. Keďže patríme do stredu Európy, naše telo nie je prispôsobené na japonskú alebo čínsku kuchyňu. Raz za čas takéto jedlo nemôže uškodiť, telo sa s ním vysporiada, ale musíme si uvedomiť, že sme to, čo jeme. Podľa toho, čo a ako jeme, aj vyzeráme, tak žijeme, vnímame, reagujeme. Naša strava sa odráža v kvalite a dĺžke nášho života.VI. ŠPECIÁLNE TECHNIKY JOGY


Zo špeciálnych techník jogy uvádzame dve, ktoré môžu cvičiť aj tí, ktorí jogu bežne necvičia.

1. NETRA ŠAKTI VIKÁSAKA

Pozícia: Stoj nohami pri sebe, chrbát vzpriamený, chrbtica rovná, hlava zaklonená tak ďaleko, ako sa len dá.
Cvičenie: Skoncentrujeme celú svoju pozornosť a vôľu. Pohľad zameriame na bod medzi obočím. Nemrkajme. Oči musia škúliť.
Keď sa oči unavia, alebo začnú slziť, prerušíme cvičenie a doprajeme očiam krátky oddych. Začiatočníkom odporúčame cvičiť päť minút.

Toto cvičenie stimuluje nasociliárny plexus autonómneho nervového systému (spojenie nervov nosa a očí, ktoré je umiestené na chrbte). Najviac pôsobí na nervy, ktoré pohybujú očnými buľvami a ovládajú vnútorné štruktúry oka. Posilňuje okohybné svaly, ich rovnováhu a koordináciu. Precvičuje tiež sval dúhovky, ktorý tvorí kruh obklopujúci zrenicu a pomáha rozširovať alebo zužovať prúd svetla dopadajúceho do oka a na očnú stenu. Uprený pohľad na bod pomáha tiež uviesť do akcie svaly, ktoré sú pripevnené okolo očnej šošovky a ich stiahnutie alebo uvoľnenie mení tvar šošovky. Je to nevyhnutné pre presné zaostrenie (vytvorenie ohniska) dopadu svetla na očné pozadie. Tým sa formuje ostrý obraz sledovaného objektu, čo nervovo-svalový aparát očnej buľvy celkovo tonizuje a tým dáva lepší výkon a má dlhšiu výdrž.
Toto cvičenie - nehovoriac o tom, že prináša bezprostredný úžitok pre oči - má tiež niekoľko dôležitých účinkov aj v tréningu metód koncentrácie mysle.
Takéto cvičenie lieči defekty zraku a zlepšuje celkovú kondíciu očí. V spojení s ďalšími cvičeniami lieči mnoho očných chorôb.

2. TRÁTAK

Trátak je druhou jogickou technikou, ktorú tu ponúkame. Je to dôležité cvičenie, ktorého cieľom je nielen prečistiť naše oči, ale aj upokojiť, upútať a sústrediť myseľ a v určitých prípadoch uľahčiť prejavenie modifikovaných stavov vedomia. Je to veľmi stará metóda a znamená fixáciu pohľadu, nepretržité pozeranie na určitý predmet. Keď je pozorovaný predmet vonkajší, patrí trátak hathajoge, keď je vnútorný, je súčasťou rádžajógy. Trátak sa má vykonávať vždy len s jemnou pozornosťou, vážnosťou a veľmi dôkladne!
Dá sa vykonávať rôznymi spôsobmi a práve tak veľa účinkov má.

Jogašástra popisuje trátak ako uprený pohľad na nejaký predmet. Trátak sa môže zamerať na čierny alebo zelený kruh (priemer od l cm do 5 cm), na mincu, na štvorec papiera (najčastejší rozmer 30x30 cm), rozsvietenú lampu alebo sviečku. V Indii používajú fotografie svojho guru, krištáľ, čierny bod na bielom pozadí. Čokoľvek však použijete pre fixáciu pohľadu, musí to byť umiestené v úrovni vašich očí. Za jeden z najobľúbenejších a súčasne najúčinnejších sa považuje trátak na plameň sviečky.

Cvičíme v miestnosti a dbáme, aby nebol prievan a aby sa plameň nechvel. Sviečku alebo iný predmet umiestnime 1,5 m pred seba v rovine očí. Keď používame sviečku, potom je lepšie cvičiť v tmavšej miestnosti, keď používame nákres, je výhodnejšie dbať na dobré osvetlenie nákresu či bodu.
Pre cvičenie používame meditačnú pozíciu, v ktorej vydržíme "bezbolestne" aspoň 10 minút. Ak nepoznáte nič z jogy, sadnite si na stoličku, aby chrbát bol vol'ný a pevný, teda tak, aby hlava spočívala voľne na krčných stavcoch. Vyrovnávame chrbticu a upokojujeme myseľ. Svoju pozornosť odpútame od všetkých dojmov vonkajšieho sveta aj od vlastných myšlienok. Keď je myseľ upokojená, objímeme jediným pohľadom najprv celok.

A/ PLAMEŇ SVIEČKY

Sledujeme predmet, na ktorom je svietnik postavený, tvar sviečky a meniaci sa plameň. Oči zostávajú široko otvorené a nemrkáme.
Potom prechádzame k uvedomovaniu si detailov plameňa, ale nestrácame zo zreteľa celok. Ten iba ustúpi do pozadia ako skala, z ktorej vystupuje vytesaná postava človeka. Sústredíme sa na tvar plameňa a na jeho temnejší stred. Pomaly postupujeme k obvodu.
Prechádzame niekol'kými vrstvami rôznej intenzity svetla až ku žiare, ktorá sa šíri naokolo. Vydržíme tak dlho, kým dokážeme vydržať bez žmurknutia. Necháme oči chvíľu slziť a jemne ich zavrieme. Pozorujeme jav pri zatvorených očiach. Po celý čas pohľad nesmie uhnúť zo sledovaného bodu - ani keď zistíte, že okolo plameňa vidíte slabú žiaru. Za úspech možno považovať, keď prestanete vidieť čokoľvek okrem svetla v smere, ktorým sa pozeráte.
V temnom priestore našej mysle vypláva o chvíľu malý, žiariaci bod. Pozorujeme toto svetlé semienko podobné pšeničnému zrnku. Zaznamenávame jeho tvar a farbu, ktorá sa postupne mení.
Záleží na stave a upokojení mysle, intenzite pozornosti aj na trvaní cvičenia. Keď sme predmet pozorovali najmenej 5 minút, bude semienko žiariť viac do červena. Ak to bola len minúta, bude čierne alebo biele. Ak sa nám podarilo myseľ absolútne upokojiť a ustáliť, bude žiariaci predmet istý čas stáť, ak nie, bude sa ľahko pohybovať do strán. Potom sa stane nejasným, až zmizne úplne. To všetko sa odohráva v priebehu jednej alebo niekol'kých minút.
Až zmizne žiariace semienko, necháme oči ešte zatvorené a čakáme, kým sa objaví znovu. Keď po niekol'kých sekundách vypláve, pozorujeme opäť- absolútne pokojní a vyrovnaní - jeho farbu a tvar, ktoré sú trochu iné ako po prvý raz. Opakujeme znovu, až keď semienko úplne sčernie a splynie s pozadím, otvoríme oči.
Postup môžeme opakovať.

B/ KRESBA (BOD)

Položte kresbu pred seba a dbajte, aby bol nákres dobre osvetlený. Ľahko vypúľte oči, ale nemrkajte, aj keď budú štípať. Je to normálny jav. Dýchajte pokojne a s plne sústredeným vedomím pozorujte celok obrazu. Zrazu sa začnú objavovať "úpravy" obrazu, zmeny, ale nezáleží na tom, čo sa vám objaví. Podstatné je trpezlivo pozorovať modifikácie obrazu. Asi po minúte (nevšímajte si hodinky!) zavrite oči a zakryte ich dlaňami, aby sa vytvorila dostatočná tma. Reziduálny negatívny obraz sa vám po chvíli objaví za zatvorenými očami.
Pozorujte tento vnútorný obraz a všetky modifikácie, ktoré sa objavia. Keď sa tento obraz takmer rozplynie, oddiaľte ruky, ale ponechajte zatvorené oči, otočte sa ku stene alebo sa pozrite na strop a pozorujte nový reziduálny obraz. Ak boli viečka priamo osvetlené lampou, obraz ihneď zmizne. Počas celého cvičenia nezabúdajte sledovať svoj dych.

Posledná fáza cvičenia sa začína, keď sa vnútorný obraz celkom rozplynie. Znovu položte dlane na oči (aby sa obnovila tma) a potom si predstavujte, teda obnovte v pamäti, pôvodný obraz taký, aký ste pozorovali na začiatku cvičenia otvorenými očami. Nie je to ľahké.

C/ TIEŇ

Zaujímavý je trátak na vlastný tieň. Vykonávame ho vo voľnej prírode na mieste, kde môžeme zostať chvíľu nerušení. Obloha musí byť úplne jasná a priestor pred nami bez vysokých stromov a domov. Posadíme sa opäť do niektorej z meditačných polôh tak, aby sme mali pred sebou svoj vlastný tieň, ale čo najostrejší. Najskôr vnímame svoj tieň ako celok, potom sa sústredíme na stred krku na tieni, kde je podľa jogy umiestené veľmi dôležité energetické centrum (višuddha čakra). Zotrváme opäť tak dlho, kým vydržíme bez žmurknutia. Keď nám oči začnú slziť, zatvoríme ich. Po niekoľkých sekundách ich znovu otvoríme a pozrieme sa nahor, do modrej oblohy. Sledujeme pozorne obraz, ktorý vidíme, všímame si jeho tvary, farby aj pocity, ktoré náš vnem sprevádzajú.

Trátak nerobíme dlhšie ako 14 dní, ale po čase sa k nemu vrátime znovu. Dokonalé majstrovstvo možno dosiahnuť vtedy, keď budete cítiť, že vy sami vyžarujete svetlo, čo sa však podľa tradícií jogy dá dosiahnuť iba s pomocou kvalifikovaného učiteľa.
Trátak môžeme vykonávať v ktoromkoľvek okamihu dňa, najlepšie je však cvičiť večer pred spánkom. Trátak dobre vyprázdňuje myseľ od denných starostí a predstavuje účinnú hrádzu medzi bdením a spánkom, ktorý bude týmto cvičením pokojnejší, hlbší a osviežujúci. Trátak tiež predstavuje prípravu na zložitejšie meditačné techniky.
Dovoľujeme si opäť zdôrazniť pravidelnosť a vytrvalosť. Od prvého pokusu s obrazcom alebo sviečkou sa prejavia ľahko pozorovateľné výsledky. Výhodou tohto cvičenia je, že upútava pozornosť bez toho, aby spôsobilo rozptyľovanie mysle. (Pre pokročilejších cvičencov: dá sa kombinovať s mantrou Óm, Só-ham, prípadne s dychovými cvičeniami pre odpútavanie zmyslov, pre zlepšenie intelektu alebo pamäti.)
Trátak však prináša úžitok nielen očiam, ale vo všetkých smeroch života, viac pokoja, zlepšenie pamäti, zvýšenie schopnosti úspešne meditovať, schopnosti vizualizovať. Odstraňuje všetky defekty zraku a súčasne rozvíja duševné sily, ktoré veľmi pomáhajú koncentrovať mentálne schopnosti. Ako bolo povedané:_"Keď sa sediaci jogín ponorí celou silou života a mysle do trátaku, koncentruje svoj nepohyblivý pohľad na bod, ktorý žiari ako hviezda, potom je tento skvostný stav nazývaný sambháví. Tento stav možno dosiahnuť iba prostredníctvom milosti učiteľa a prostredníctvom duchovných schopností. Chvíle v takomto stave naplnenej prázdnoty plodia vynikajúcu Šivatattvu. Likviduje všetky ťažkosti, boh Šiva, tento znalec všetkých tantier, drží toto tajomstvo. Tento stav vyrovnáva a pohlcuje. Jeho uctievači pri uprenom pohľade na vonkajší žiariaci bod sú v spojení so svojim vnútorným "ja." (Hathajoga Pradípika, časť lY., šlóka 37.)
Dosiahnutie majstrovstva v trátaku sa označuje ako sambhaví mudrá. Upanišády hovoria: "Cvičenie môže pokračovať s fixovaným pohľadom na bod, kým nezačnú tiecť slzy. To sa nazýva trátak a je od učitela Matsjendru."

Trátak účinne bojuje proti stresu moderného života. Civilizovaný svet nás ohrozuje bombardovaním zmyslovými vnemami ustavične silnejšími a iba zriedka harmonickými: hlukom, informáciami, televíziou.... Trátak je zázračný liek proti nim. Pokúste sa prevziať trátak definitívne do svojej každodennej praxe. Má trvať 3-5 minút, aj keď nič nebráni jeho predlžovaniu.
Podľa skúseností môžeme povedať, že trátak má psychické účinky a lieči očné choroby. Vždy zlepšuje zrak! Opäť zdôrazňujeme, že aj toto očné cvičenie, tak ako všetky ostatné, vykonávame bez okuliarov!
Ak použijeme na cvičenie kresbu, obrazec, budú účinky trochu iné, ako pri trátaku na sviečku, bod alebo tieň. Tentokrát je stredom záujmu vnútorný obraz, nie samotná fixácia. Ide o psychické (pamäťové) pocity, nie o fyzické cvičenie nehybnosti očí. Psychické účinky teda prevládajú v tomto prípade nad fyzickými, ktoré však rozhodne nie sú zanedbatelné či znížené!
Trátak pomáha zvládnuť stavy roztržitosti, uľahčuje kontrolu mysle. Posilňuje vôľu a pohľadu dodáva vnútornú silu a stálosť. Upokojuje myseľ a pôsobí priaznivo na nervovú sústavu, privádza cvičiaceho do hlbšej koncentrácie. Vonkajší trátak posilňuje zrak.
Odporúčame na začiatku takéhoto cvičenia riadiť sa hlavným pravidlom jogy, a tým je nenásilie. Buďte opatrní a keď vám cvičenie bude nepríjemné, skráťte trvanie cvičenia alebo ho na istý čas úplne vynechajte!VII. LIEČBA

ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ

Zápal spojiviek: Pri zápale spojiviek alergického pôvodu rýchlo pomáhajú obklady z vlažných nálevov byliniek.
Pri infekčnom zápale, ktorý je prenosný, je liečba kombinovaná. Ráno sa zlepené viečka iba ťažko otvárajú. Priložíme na ne na 5-10 minút obklad z nálevu byliniek, potom viečka opatrne umyjeme, tým ich uvoľníme a potom už môžeme ľahko nakvapkať do očí lekárom predpísané lieky. Pri zápale viečok je postup rovnaký, iba okraje viečok sa po umytí potierajú lekárom predpísanou masťou.
Pri príprave očných obkladov musíme dbať, aby nálevy neobsahovali ani trochu prímesí - častíc drog. Obklady sa prikladajú na viečka na 5 až 10 minút, ak nie je uvedené inak. Po celý čas pacient leží v pokoji. Prikladanie rôznych obkladov lepšie odstraňuje chorobné prejavy a zmierňuje bolesť.
Liečba: Vňať svetlíka lekárskeho. Neplná kávová lyžička na šálku vody, doba vylúhovania 3 minúty. Používa sa na vlažné obklady a umývanie. Rovnaké použitie je aj u ďalších receptov, ak nie je uvedené inak.
Očné obklady opakujeme 2-3x denne, až kým ťažkosti neustúpia, potom ešte niekoľko dní pokračujeme 1-2x denne.

JAČMEŇ (ZRNO): Je to vlastne hnisavý zápal Zeissovej žľazy viečka. Objavuje sa predovšetkým u detí, u starších osôb je to oveľa zriedkavejší jav. Ochorenie trvá 5 až 7 dní. Prikladajú sa teplé obklady, ktoré priebeh zápalového procesu urýchlia. Aj po ústupe ťažkostí je treba okraje viečok ešte dlhší čas umývať niektorým z nálevov. Používame aj pitnú liečbu, pri ktorej je vhodné podávať súčasne vitamíny B a C.
1. Čaj: List čiernej ríbezle, 4-5 lyžíc drogy macerujeme v pol litri studenej vody asi hodinu, potom pomaly zahrievame až k bodu varu, ale nevaríme. Po odstavení necháme 10 minút vylúhovať.
Čaj sa pije každý deň a ešte niekoľko dní po ústupe ťažkostí.
2. Obklad: 20 g kvetu harmančeka lekárskeho, 20 g vňate bazalky pravej, 20 g vňate tymiánu. Pripravíme nálev, doba vylúhovania je 3 minúty. Teplé obklady prikladáme 3-4x denne.

OPUCHNUTÉ VIEČKA (po plači, nevyspatí a podobne):

1. Koreň ibiška. Polievkovú lyžicu drogy prelejeme 200 ml vrelej vody, necháme vylúhovať 5 minút a scedíme. Vlažné obklady prikladáme na 5 minút.
2. Vňat' svetlíka lekárskeho. Nálev, čas vylúhovania 10 minút. Ráno a večer sa prikladajú na viečka vlažné obklady.Z VEĽMI STARÝCH RECEPTOV


Na bol'avé oči sa prikladal bielok z čerstvého vajca.
Pri červených alebo opuchnutých očiach sa zmiešalo 60 g ružovej vodičky, 60 g bieleho vína a štipka kysličníka cíničitého v prášku.
Zmes sa riadne pretrepala a natieralo sa ňou postihnuté oko mierne 1-2x denne.
Na skrášlenie očí sa odporúčalo predestilovať s dobrým prírodným vínom hrsť slezovej vňate a v tejto kvapaline kúpať oči ráno a večer.
Pri únave očí z čítania sa zmiešalo rovnaké množstvo destilovanej vody a šťava zo skorocelu, rozpustilo sa v nej 24 zrniek pravého gáfru, 4 g kandizovaného cukru a 2 g kamenca. Keď sa všetko dôkladne premiešalo, pridali sa ešte 2 g bóraxu a znovu sa všetko premiešalo. Touto vodičkou sa natierali viečka 2 - 3x denne.
Pri tikoch v očiach sa zomlela lyžica suchých feniklových semienok a vhodila sa do vriacej vody. Naklonila sa hlava k vychádzajúcej pare a oči sa naparovali 20 minút. Odporúča sa položiť si na hlavu šatku alebo uterák, aby sme dosiahli vyššiu účinnosť.
Až po hodine sa mohlo vyjsť na čerstvý vzduch, preto bolo najlepšie urobiť si toto naparovanie pred spaním, ale v takomto prípade platí zákaz spať pri otvorenom okne.

VIII. LIEČBA STRAVOU


Nasledujúci materiál bol získaný v roku 1986 z amerických prameňov. Medzi účinné metódy, na ktoré sa však často zabúda, patri aj konzumácia pšeničných klíčkov. Naklíčenú pšenicu môžeme bez zveličovania nazvať vitamínovou bombou alebo potravinovým zázrakom. Obsahuje totiž veľké množstvo zinku, vitamín E, rastlinné bielkoviny, vitamíny skupiny B, železo, vápnik, horčík, selén a ďalšie stopové prvky.
Dostatok zinku v tele má priamy vplyv na kvalitu zraku. Zinok patrí k mimoriadne dôležitým prvkom v našom organizme a jeho nedostatok má vel'a negatívnych vplyvov na naše zdravie, od náchylnosti na kožné ochorenia cez psychické zníženie schopnosti organizmu až po zníženú odolnosť proti vzniku rakoviny.
Vitamín E pomáha liečiť zápaly obličiek, ťažké popáleniny, likviduje nočné kŕče lýtok (tam musí byť prítomný aj horčík), lieči dermatózy, udržuje dobrý stav pokožky, odstraňuje jazvy, dodáva energiu, aktivitu, radosť zo života. Je vel'mi dôležitý proti deformácii buniek.
Vitamíny skupiny B pôsobia na dobrú náladu, skvalitnenie trávenia, zlepšenie pamäti, odstránenie nespavosti, priaznivo ovplyvňujú krvný tlak a cukrovku.

Pri našom bežnom nedostatku vitamínov, patria naklíčené obilniny, ale predovšetkým pšenica, k tým najdôležitejším odkazom minulosti, ktoré môžeme využiť. Pšeničné semená sa nechávajú naklíčiť od 2 do 14 dní (v rôznych fázach klíčenia majú rôzny obsah vitamínov). Medzi najbežnejšie receptúry patrí 3-4 dňové naklíčenie, v tieni, voda sa mení dvakrát denne.
Takto upravenú pšenicu môžeme pridávať do šalátov (zeleninových), môžeme ju jesť samostatne, natierať na chlieb, hrianky. Najnižšia dávka pre zlepšenie stavu nášho organizmu je l hrnček, čiže asi 1/4 litra - týždenne. Frekvencia konzumácie klíčkov nie je smerom nahor obmedzená.
Naklíčené obilniny (ale aj slnečnica, sója, šošovica) majú pre človeka a jeho zdravie obrovský význam, pretože obsahujú vel'a exogénnych enzýmov, čím pomáhajú proti obezite a iným zdravotným ťažkostiam. Naše telo je stavané pre príjem potravy, ktorá obsahuje aspoň 85% enzýmov.
Túto potrebu môže pokryť surová zelenina a ovocie, strukoviny, orechy, ale predovšetkým naklíčené semená.
V starých a vo vegetariánskych textoch sa odporúčajú predovšetkým v zime a na jar. Ideálna konzumácia je vtedy, keď sú klíčky dlhé 3-5 mm, ale existujú recepty, kde sa počíta s klíčkami dlhými až 5 cm, kedy dochádza k ich zozelenaniu. Sú chutné aj samotné, ale aj v kombinácii napríklad s jogurtom či strúhaným jablkom, hrozienkami, v rôznych šalátoch.
Je však dôležité vedieť, že pri teplote nad 46 stupňov Celzia sa úplne zničia, preto je dobré, ak chceme naklíčenú obilninu pridať do tepelne upravovaného jedla, pridať ju až po čiastočnom vychladnutí, alebo ako samostatnú prílohu.
Niektoré pramene uvádzajú, že tepelným upravovaním pšenice, napríklad pšeničnej kaše, sa likviduje až 80% živín. Takmer vždy po zavedení tejto zložky do stravy uvádzali konzumenti úpravu telesnej hmotnosti, revitalizáciu celého organizmu a zlepšenie psychických funkcií.
Keď necháme obilniny klíčiť na slnečnom svetle, vznikne v nich nielen chlorofyl, ale aj vitamín C.
Strava má taký vel'ký vplyv na zdravie očí, že v krajinách, kde je výživa výrazne nevyvážená, sa vo veľkej miere vyskytujú všetky známe očné choroby, vrátane slepoty!
VITAMÍNY A ZRAK


Pri ich miernom nedostatku sa oči rýchlo unavia, sú citlivé na svetlo, oslnenie, zle vidia v noci a často trpia infekciami a očnými chorobami: jačmenným zrnom, zápalmi spojiviek, zápalom dúhovky a inými. Ak človek prijíma v strave menej ako 5000 mj vitamínu A denne, dochádza k nadmernému zhrubnutiu spojiviek a niekedy aj k degenerácii očného nervu.
V USA sa vyskytujú ťažké prípady nedostatku vitamínu A, a to u tých pacientov, ktorí majú nedostatočný tok žlče.
Pri kombinovanom nedostatku vitamínu A a bielkovín vznikajú tzv. Bitogy škvrny.
Liečia sa 50 000 mj vitamínu A a mliečnymi bielkovinami. Uzdravovanie prebieha rýchlo.

RETINITIS (pigmentóza): Pri nej sietnica pomaly degeneruje a vedie k oslepnutiu. Vzniká po rokoch nedostatku vitamínu A.
Osoby s touto chorobou spravidla nedostatočne vstrebávajú vitamín A, preto je liečba účinnejšia, keď sa vitamín A podáva injekčne, alebo orálne, musí však byť rozptýlený vo vode. Denne sa musí podávať aj lecitín a zvýšené množstvá vitamínu E.

VITAMÍN B2: Pri jeho nedostatku vzniká najprv nadmerná citlivosť na silné svetlo a zlé videnie za šera, oči ľahko slzia a pri námahe sú krvavé, pri oslnení môže človek pocítiť pálenie. Pod viečkami sa veľmi často hromadí hlien, najmä počas spánku. Pri akútnom nedostatku môže praskať koža vo vonkajších kútikoch očí, oči pália a prudko sčervenajú.
Podľa odbornej literatúry, na nápravu postačí 5 mg vitamínu B2 denne. Vitamín B2 odstráni aj menej bežné príznaky.

NEDOSTATOČNÉ ROZPOZNÁVANIE FARIEB A PREDMETOV:
Neschopnosť ostrej akomodácie, zápal spojiviek, iritis, rubiosil iritis, videnie mihajúcich sa a miznúcich obrazov alebo svetelných kruhov okolo žiariacich svetiel alebo predmetov a tmavé škvrny pred očami, nepriehľadná rohovka, to všetko sú príznaky nedostatku vitamínu B2.

ROHOVKOVÉ VREDY: Možno ich úplne vyliečiť podávaním vitamínu B2 iba vtedy, keď choroba nie je natoľko chronická, že sa už stačili vytvoriť jazvy.

ŠEDÉ ZÁKALY: Boli umelo vyvolané u zvierat nedostatkom týchto vitamínov a opäť vyliečené ich podávaním: B2 (u detí vzniká slepota, ak nedokážu zúžitkovať galaktózu kyseliny pantothenovej, a tým vzniká vyššia potreba vitamínu B2), alebo kyseliny antothenovei. alebo plnohodnotných bielkovín, najčastejšie triptofánu - u diabetikov môže vzniknúť iba z nedostatku vitamínu B6, pretože bez vitamínu B6 nemožno zúžitkovať triptofán, alebo vitamínu E.
Zákal môže byť tiež vyvolaný medikamentmi, napríklad dinitrophinolom pre odtučňovanie. Vyliečenie je možné veľkými dávkami vitamínu C.
Tvorba zákalu u ľudí je vlastne rýchle ukladanie cholesterolu alebo vápnika, ale býva vyvolané aj stresom. Pri strese totiž vzniká veľká potreba vitamínu B2 a kyseliny pantothenovej.
Je .zbytočné brať vitamín B2 v tabletkách a očakávať zlepšenie zraku. Jedine antistresový program s vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín, vitamínov B2, C a E, kyseliny pantothenovej a všetkých živín, môže zlepšiť stav zraku.

KRÁTKOZRAKOSŤ: Niektoré druhy krátkozrakosti sú prejavom stresu a môžu súvisieť s nedostatkom vápnika. Krátkozrakosť a škuľavosť so stresovou príčinou boli vyliečené veľkými dávkami vitamínu E.
Na krátkozrakosť sú náchylné deti so stresmi, nevhodnou stravou, rýchlym rastom a alergiami. Pri vyčerpaní nadobličiek vnikajú tekutiny z krvi do tkanív a miestne zvýšený tlak zmení tvar oka, čo spôsobí krátkozrakosť. Na začiatku krátkozrakosti sa objavujú tieto príznaky: únava očí, škúlenie, závrate, namáhanie očí, bolesti hlavy, bolesti v očiach, prípadne nízky krvný tlak.
Oči v tomto štádiu možno podľa amerických prameňov vyliečiť pri týždňovom až dvojtýždňovom zvýšenom solení a okamžitom zlepšení stravy vo všetkých živinách, ale predovšetkým plnohodnotných bielkovinách, B2, C, D, E, kyseline pantothenovej, vápnika a nenasýtených tukoch. Bez úpravy stravy je trvalá korekcia možná iba nosením okuliarov.
Okrem stravy, predovšetkým v zastaralých prípadoch, účinne pomáha pri odstraňovaní krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu fyzikálna terapia Harryho Benjamina.

GLAUKÓM: Vzniká tiež z predĺženého stresu a je prejavom vyčerpanosti nadobličiek. Uvádza sa, že je hlavnou príčinou slepoty v USA. Keď nadobličky nedokážu tvoriť aldosterón, sodík uniká z tela a tekutiny zaplavujú tkanivá, potom stúpa tlak v oku, skreslí videnie a nakoniec môže oko zničiť.
Príznaky sa individuálne výrazne odlišujú, môžu vzniknúť aj rýchlo a bez varovania.
Glaukóm sa môže prejaviť nasledujúcimi symptómami:
bolesť v očiach, hmlisté videnie, zlyhávajúce videnie pri práci zblízka, potreba silnejšieho osvetlenia, zúženie zorného poľa (ako keby sme sa pozerali cez trubicu), videnie kruhov okolo svetla i svetelných zdrojov, únava a nízky krvný tlak (typické prejavy vyčerpanosti nadobličiek).
Náhly stres môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú slepotu. Niektoré zdroje uvádzajú, že ju možno liečiť slanou stravou, ktorá musí obsahovať všetky živiny a musí byť vyvážená. Pri porušení zásad správnej výživy však bol zaznamenaný návrat týchto príznakov.
Na druhej strane, bol opísaný prípad úspešnej liečby touto metódou desať rokov starého glaukómu, s ktorým si lekár nevedel poradiť.


Pacient s glaukómom sa musí vyhýbať stresu a uvedomiť si, že aj zrnková káva môže byť v jeho prípade stresorom. Akýkoľvek stres môže zhoršiť príznaky glaukómu, ak nie je okamžite zvýšený príjem živín, potrebných na zvládnutie stresu.
Trvalý stres z potláčaných záporných emócií (citov) spôsobuje, že nejeden prípad glaukómu je psychosomatickým ochorením. Ak bola niekomu operatívne odobraná nadbytočná očná tekutina, musí po operácii prijímať veľa vitamínu E, aby sa nevytvorili jazvy, inak ťažko možno očakávať zlepšenie. Súčasne treba upraviť stravu podľa zásad správnej výživy.

ODDELENIE SIETNICE: Zdá sa, že môže vzniknúť pri nedostatku vitamínu E, predovšetkým u predčasne narodených detí, ak nie sú dojčené. Najčastejšie sa podľa amerických prameňov vyskytuje u novorodencov, ktorých matky mali počas tehotenstva nedostatok vitamínu E alebo používali tabletky železitých solí. Podľa niektorých názorov, tomuto ochoreniu možno zabrániť podávaním 150 mg vitamínu E denne okamžite po pôrode alebo materinským mliekom, ktoré tento vitamín obsahuje.

ROZMAZANÉ VIDENIE: Môže vzniknúť pri nedostatku vitamínu B6, kyseliny pantothenovej a vitamínu E.

OBRNA VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH SVALOV OKA:
Príčinou je nedostatok vitamínov skupiny B, predovšetkým B l.

ŠKUĽAVOSŤ: Ide okrem iného o slabosť vnútorných a vonkajších očných svalov, rozmazané videnie a dvojité videnie. Na liečbu sa odporúča pivovarské droždie alebo vitamín E.

KRVÁCANIE SIETNICE: Odporúčaná /terapia: podstatne zvýšený prísun vitamínu C.

ZÁPAL SIETNICE: Vyliečenie možno dosiahnuť stravou s vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín.

INFEKCIE OČÍ: Vo všetkých prípadoch sa odporúča vitamín C vo veľkých dávkach, každé dve hodiny, so správnou výživou s vysokým obsahom bielkovín. Niektoré pramene uvádzajú aj podávanie vitamínu A, ktorý sa tiež osvedčil.

VYPÚLENÉ OČI: Sú charakteristické pre ľudí trpiacich nedostatkom vitamínu E, bez ktorého telo nedokáže vstrebávať jód.

EMOČNÉ ČINITELE: Sú známe prípady, keď podvedomie bolo príčinou zákalu očí. Ten zmizol po odstránení duševnej nerovnováhy.

LIETAJÚCE ŠKVRNY PRED OČAMI: Často sú spôsobené iným ochorením, najčastejšie obličiek a pečene.
korela
22.04.06,13:15
Prepáčte, môžem sa spýtať z akého zdroja pochádzajú tieto informácie? Dobrý príspevok, bude mať úspech.
DanielaSL
22.04.06,16:13
Neviem.....poslala mi to moja kamarátka. A pretože sa mi to pozdáva , tak som to sem prilepila.
alla66
02.08.09,14:42
Jeden z vnútorných negatívnych návykov je, že zabúdame hýbať s očami.

Ak sa chcete vyhnúť bolesti alebo páleniu očí, nezabúdajte s nimi uvoľnene hýbať a bez násilia. Boľavé oči potrebujú uvoľnenie, ktoré dosiahnete zavretím očí a ich prikrytím dlaňou, ktorá sa ale nesmie dotýkať. Predstavujte si príjemné farby a zopakujte to dvakrát denne niekoľko minút. Podobne pomáha zavrieť oči a natočiť sa k slnku. Pohybovanie očami je veľmi jednoduché a každú fázu je nutné opakovať 10 až 20 krát.
V 1. fáze sú oči zatvorené, najskôr pohybujte očami nahor a nadol, potom nasleduje pohyb doprava a doľava; a nakoniec krúžte očami jedným aj druhým smerom.
V 2. fáze sú oči otvorené a všetky cvičenia zopakujte.
Pravidelne mrkanie oči zvlhčuje a optimálne je, keď to robíte 1 alebo 2 krát každých desať sekúnd.
Očné svaly sa dajú cvičiť okrem pohybu aj priostrovaním zraku. Palec jednej ruky držte vo vzdialenosti cca. 20 cm od nosa, druhú ruku natiahnite a vzpriamte palec tak, aby sa prekrývali. Zaostrite na jeden palec, mrknite a preostríte na druhý. Cvik opakujte 20 krát.

K uvoľneniu zraku pomôže aj zmena nastavenia farebných kombinácii pozadia a textu. Najvhodnejšie farebné nastavenia:
*čierna na žltej
*zelená na bielej
*červená na bielej
*modrá na bielej
*čierna na bielej

10 rád ako šetriť oči pri práci s počítačom

1.) zariaďte si pracovný stôl tak, aby ste sedeli v pohodlnej vzdialenosti od obrazovky, v dobrej pozícii a aby ste mohli pohodlne ovládať klávesnicu; vaše oči by mali byť na úrovni vrchnej časti obrazovky

2.) pracujte s dokumentmi v rovnakej vzdialenosti, aby sa vaše oči nemuseli často prispôsobovať novým vzdialenostiam; ak je to možne, pre písomnosti používajte vertikálne držiaky umiestnené vedľa obrazovky

3.) upravte si jas a kontras obrazovky

4.) zmeňte si písmo na takú veľkosť, ktorá je príjemná pre vaše oči; príliš malé písmo môže zapríčiniť stres a zvýšenie krvného tlaku

5.) uistite sa, že kontrast medzi žiarením z obrazovky a pozadím za monitorom nie je príliš veľký, unavuje to vaše oči, ktoré sa musia veľmi často prispôsobovať; monitor umiestnený pred oknom alebo veľmi tmavou stenou nie je najlepší nápad

6.) osvetlite monitor zhora alebo zozadu; všeobecne sa odporúča osvetlenie okolo 300 – 500 luxov

7.) používajte protiodrazový filter

8.) kontrolujte vlhkosť vzduchu; suchý vzduch priťahuje prach a dráždi oči; pomôže napríklad váza s kvetmi

9.) spravte si raz za hodinu 5 až 10 minútovú prestávku, aby sa vaše oči mohli z času na čas zamerať aj na objekty v diaľke

10.) ak je to možné, pravidelne striedajte úlohy, ktoré nevyžadujú prácu s klávesnicou
stella125
04.08.09,10:06
Pripájam tiež pár užitočných informácií :)
http://www.hladajmespolu.estranky.cz/clanky/fyzicno/pomoct-ociam
silviaz
10.08.09,06:22
Ahojte

Ja som sa narodila s velmi silnymi dioptriami a tupozrakostou na oboch ociach.
Vela som vzdy robila za PC a teda unava oci postupovala.
Ocna lekarka my povedala ze prave na tupozrakost su taketo cvicenia vyborne tak nech to skusim.
No nasla som si v BA kurz a chodila tam poctivo. Inak na zaciatku ma tak boleli oci ze az, ale povedali my ze je to normalne a ze sa to zlepsi. A este my odporucili si robit ovocne stavy so zameranim na zrak.
A zlepsilo sa to,oci mam ovela menej unavene, nemam problem citat aj po tme teda mysli pri umelom svetle :) a uz my neslzia ked su namahane.
Neviem ci ma ocna joga az taky ucinok alebo to bolo niecim inym ale o 1.5 sa my zlepsili dioptrie.
Aj ked na kurz uz nechodim cvicim doma poctivo. :---


tot moja skusenost.
MeganX
13.09.09,16:36
takze su lepsie kontaktne sosovky nez okuliare?
alla66
13.09.09,17:15
takze su lepsie kontaktne sosovky nez okuliare?
Odborníci šošovky nevnímajú ako každodennú pomôcku na výlučné nosenie, občas by ich človek mal prestriedať s okuliarmi.
Kontaktné šošovky kontra okuliare
– umiestnenie na oku zaručuje prirodzené videnie, vzdialenosť medzi okom a okuliarmi niekedy spôsobuje skreslenie obrazu
– žiadna váha spôsobujúca nepohodlie obyčajne cítite hmotnosť okuliarov na tvári a ušiach
– nijaký rám, ktorý by skĺzaval z nosa potreba pravidelného priťahovania skrutiek a ďalších úprav
– zaostrené celé zorné pole, čo je vhodné pri športe, šoférovaní horšie periférne videnie
– bezpečnosť pri akomkoľvek športe pri športovaní a hrách môžu okuliare spôsobiť vážny úraz
– nezahmlievajú sa vodnými parami ani na nich nezostávajú kvapky vody, so zmenami teploty sa okuliarové šošovky zahmlievajú a pri daždi a snehu treba sklá okuliarov utierať
Mínusy kontaktných šošoviek
– pri nesprávnej manipulácii môžu vyvolať zdravotné problémy až poškodenie oka
– majú zdravotné obmedzenia (napr. chronické zápaly oka, poškodená rohovka, niektoré druhy alergií)
– niektoré druhy ešte stále vyžadujú pomerne zložitú údržbu (dodržiavanie prísnej hygieny, oplachovanie, dezinfekcia)
– nasadzujú sa zložitejšie ako okuliare na nos, treba mať čisté ruky a trochu času
– ich nosenie a údržba v porovnaní s okuliarmi, ktoré sú jednorazovou investíciou, vychádza drahšie (neoplatí sa najmä každodenné nosenie jednorazových šošoviek)


Užitočné adresy s informáciami a poradňami o kontaktných šošovkách
www.sosovky.sk – nezávislý server o kontaktných šošovkách
www.sosovka-sk – server o šošovkách značky Bausch & Lomb
www.cibavision.sk – server o šošovkách Ciba Vision
www.acuvue.sk – server o šošovkách Johnson & Johnson
www.vasesosovky.sk – nákup šošoviek od viacerých výrobcov i poradňa
www.sosovky-kontaktne.sk – nákup šošoviek od viacerých výrobcov i poradňa
www.cocky-online.cz – ponúka šošovky viacerých výrobcov a informácie o nich
janka7858
26.07.10,14:23
Dobrý deň,Viete mi niekto poradiť niečo ohľadom krvácania do sietnice? čo to vlastne znamená, ako sa to lieči?Ďakujem.
alla66
26.07.10,14:35
Dobrý deň,Viete mi niekto poradiť niečo ohľadom krvácania do sietnice? čo to vlastne znamená, ako sa to lieči?Ďakujem.
Napíš do vyhľadávača Google "krvácania do sietnice" a naskočí ti množstvo informácií:)
kuk (http://www.google.sk/#q=krv%C3%A1cania+do+sietnice&hl=sk&ei=1JtNTOeVOKGUOLaNvJ8D&start=0&sa=N&fp=a87e67540dc2bd9b)
motylik7
03.08.10,12:14
Nečítala som článok o očiach celý, aj keď sú to zaujímavé info. Plne súhlasím so spojením pečeň-oči a že to funguje viem nielen z literatúry o celostnej medicíne, ale aj z vlastnej skúsenosti. Dva roky som sa zameriavala na stav svojej pečene (mnohoročné užívanie hormonálnej antikoncepcie, potom borelioza urobili svoje), pričom som zmenila jedálniček a aj cielene som užívala prípravky na zlepšenie jej stavu. Výsledok? Zníženie dioptrií z 3,45 na 1 a teraz už možno aj menej! ;) (načim mi ísť zase na kontrolu)
To je povzbudenie pre ostatných slepúšikov :)
zk24
03.08.10,12:16
Ten povodny clanok - "tema" je napisany takym pismom ze ma boli hlava uz pri druhej casti.... a pritom mam oci dobre :confused:
linko1
03.08.10,15:26
Nečítala som článok o očiach celý, aj keď sú to zaujímavé info. Plne súhlasím so spojením pečeň-oči a že to funguje viem nielen z literatúry o celostnej medicíne, ale aj z vlastnej skúsenosti. Dva roky som sa zameriavala na stav svojej pečene (mnohoročné užívanie hormonálnej antikoncepcie, potom borelioza urobili svoje), pričom som zmenila jedálniček a aj cielene som užívala prípravky na zlepšenie jej stavu. Výsledok? Zníženie dioptrií z 3,45 na 1 a teraz už možno aj menej! ;) (načim mi ísť zase na kontrolu)
To je povzbudenie pre ostatných slepúšikov :)

tak to je naozaj super, gratulujem, ani sa mi to nechce veriť,
vyskúšam aj ja... budem rada, ak napíšeš čo najviac zabralo
motylik7
07.08.10,16:48
Ďakujem, aj mňa výsledok prekvapil :--- (prvýkrát vtedy, keď som si všimla, že vidím titulky v Tv aj bez okuliarov :D).
Nebudem verejne písať, aký prípravok mi zabral, veď to by bolo vnímané ako jasná reklama. Mám to svoje osvedčené :---
kukučka
07.08.10,19:27
len to tu normálne napíš, veď vieme, že nie si díler
adi11
07.08.10,19:46
Ďakujem, aj mňa výsledok prekvapil :--- (prvýkrát vtedy, keď som si všimla, že vidím titulky v Tv aj bez okuliarov :D).
Nebudem verejne písať, aký prípravok mi zabral, veď to by bolo vnímané ako jasná reklama. Mám to svoje osvedčené :---

Ale mohla by si, vieš koľko ľudí ti bude povďačných.
motylik7
08.08.10,22:32
Ale mohla by si, vieš koľko ľudí ti bude povďačných.
Adi11 nebudem to tu písať, každý nech si nájde tú svoju medicínu. Mám bohaté skúsenosti s liečením pomocou alternatívnej medicíny, ale viem veľmi veľa aj čo sa týka duchovna (Reiky, Vertikálna realita, videnie aury, riešenie karmických záležitostí, numerológia atď.). Po rokoch učenia sa a rozvíjania som došla k poznaniu, že každý človek je schopný prijať informácie (aj čo sa týka liečenia) len na úrovni svojho momentálneho duchovného a duševného vývoja. Každý, kto dokáže prijať to, čo ja preferujem najviac, si to nájde sám a to buď u mňa alebo u niekoho iného.
Píšem to trošku zložito, ja viem ... jednoducho, nemá význam to tu písať.
Alebo ako hovoria naše českí bratia: "k některým věcem si musíš dojít".... :---
Dav
15.04.12,08:40
Posúvam