Miranda.Smith
30.09.14,22:45
Dobry den, chcela by som vas poprosit o radu. Po viac ako roku prace v zahranici sa vraciam domov na Slovensko. Momentalne som na svk vedena ako dobrovolne nezamestnana, som odhlasena aj zo zdravotnej a socialnej poistovne. Na internete som nasla len ciastkove informacie a preto by som v tejto veci chcela poprosit o radu vas. Aky postup by mal pre mna nasledovat pri vybavovani formalit tykajucich sa obnovenia pracovnopravnych vztahov na svk? Zdravotka je predpokladam nutnost. Je ale potrebne prihlasit sa aj na Socialnej poistovni? Musim sa registrovat aj na urade prace? Pracu si uz hladam no pred odchodom za hranice som na svk pracovala 2 roky, mam alebo nemam teda narok na podporu v nezamestnanosti? Ake dalsie uradne formality musim alebo by som mala absolvovat po navrate na svk? Vopred vdaka.
evuš
01.10.14,06:42
Na SK ako prvé, sa musíš prihlásiť do ZP, aby si dostala zdravotnú kartičku a mala nárok na zdravotnú starostlivosť....

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní) - musíš si to presne zrátať...

Máš dve možnosti : byť samoplatiteľ /čiže dobrovoľne nezamestnaná - platiť si odvody do ZP sama/ alebo ísť na úrad práce sa zaregistrovať a hľadať si zamestnanie.../v tom prípade platí odvody za Teba štát/
avalik
01.10.14,06:57
Ak si pracovala v EÚ platí toto:

Dávka v nezamestnanosti

Kompetentný štát na výplatu dávky v nezamestnanosti – všeobecné pravidlo; výnimka z tohto pravidla – cezhraničný pracovník; určenie centra záujmov; iný ako cezhraničný pracovník – podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti; EÚ formuláre osvedčujúce doby poistenia / zamestnania / samostatnej zárobkovej činnosti

Na výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade príslušný štát, v ktorom bol občan naposledy zamestnaný. Po skončení zamestnania v štáte EÚ sa nárok uplatňuje tým, že sa dá občan k dispozícii službám zamestnanosti tohto štátu.

Z tohto všeobecného pravidla príslušnosti štátu posledného zamestnania existuje výnimka, kedy môže byť na výplatu dávky príslušný iný štát ako štát posledného zamestnania, a to štát bydliska. V takom prípade sa prísne skúma zachovanie centra záujmov osoby v tomto inom štáte počas doby jej posledného zamestnania v štáte zamestnania podľa kritérií uvedených nižšie (cezhraničný pracovník).

Pokiaľ kritériá pre zachovanie centra záujmov nie sú splnené a osoba napriek tomu žiada o dávku v nezamestnanosti v štáte inom ako je štát posledného zamestnania, dôjde k nepriznaniu nároku na dávku v nezamestnanosti, napriek tomu, že osoba bola dostatočnú dobu pred tým, ako sa stala nezamestnanou, poistená v nezamestnanosti.

Z uvedeného dôvodu by osoba mala predovšetkým požadovať dávku v nezamestnanosti v štáte posledného zamestnania, možnosť žiadať dávku v inom štáte je skôr výnimkou. Štát posledného zamestnania neskúma centrum záujmov, skúma len splnenie podmienok na nárok na dávku v nezamestnanosti podľa svojich vnútroštátnych predpisov a je povinný zohľadniť aj doby poistenia / zamestnania získané v inom štáte dosiahnuté pred výkonom posledného zamestnania na svojom území, ak tieto doby spadajú do ním skúmaného obdobia na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Ak takáto osoba, ktorej dávku prizná štát posledného zamestnania má v úmysle si prácu hľadať v inom členskom štáte, môže využiť možnosť nechať si túto dávku exportovať do iného členského štátu za podmienok uvedených nižšie pod nadpisom export dávky v nezamestnanosti.

ref: http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti-a-europska-unia/34684s