kuravesele
06.11.14,05:54
Zaplatili sme firme na základe zálohovej FA no vyúčtovacia FA nám prišla s iným názvom firmy. Napríklad zálohová FA Ferko, s.r.o., a riadna FA Zuzka, s.r.o., inak ostatné adresa, IČO, IČ DPH je to isté...máme požadovať opravenie názvu na zálohovej FA? Al pozerám, že v obchodnom registry nastala 07.10.2014 zmena...tak môžem ak tak pripnúť výpis z OR k tomu nechať to tak? Alebo?
Tweety
06.11.14,07:59
ZF nie je žiaden účtovný doklad, netreba ju teda ani opravovať. Zaplatenú zálohu odrátaš z riadnej vyúčtovacej faktúry. Veď ak doško k zmene, je to OK.