Lusinda1
06.11.14,11:37
Na zelenej lúke sme vybudovali všetky prípojky (el., plyn, voda), postavili halu, urobili parkovisko. Ako to treba zaradiť do majetku? Budovu OS4, prípojky OS3 a parkovisko OS4? Alebo budú prípojky a parkovisko súčasťou vstupnej ceny budovy? Všetko má obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 eur.
Mishok
06.11.14,13:08
Za drobné stavby sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

Zaradil by som celý súbor pod jednu položku a odpisoval spolu. Jedine parkovisko zvlášť ak to tak chcete a nie je podľa projektovej dokumentácie a charakteru súčasťou budovy

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=24674
Bobusko
09.03.15,21:10
Tiež máme ten istý prípad, bola by som rada, keby ste napísali, ako ste to nakoniec zaradili do odpisových skupín.