Enyma
06.11.14,16:36
Nakoľko poskytujeme ubytovanie hosťom - nezdaniteľným osobám, nemusíme používať ERP, môžeme vystavovať PPD aj nad 100 €, sme platiteľmi DPH.

Za odpoveď ďakujem.
Adiks
13.11.14,22:22
Áno, ale ak sa nemýlim od 1.1.2015 sa podstatne rozšíri okruh služieb, z ktorých príjmy budú podliehať evidencii v ERP a budú tam myslím aj ubytovacie služby.
Mishok
14.11.14,05:27
Limit 100€ sa netýka PPD, ale zjednodušenej faktúry kt nemusí obsahovať všetky náležitosti podľa par. 74 zákona o DPH
Ak ste platiteľmi ste povinný vystaviť faktúru, alebo zjednodušenú faktúru (doklad do 100€, alebo doklad z ERP do 1000€ alebo 1600€ inak ako cash)