vladokra
06.11.14,20:22
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu firma stavia novu výrobnú linku realizácia prebieha od mája tohto roku väčšia časť linky bola zakúpená ako celok od výrobcu, ale k samotnej montáži ešte treba dokupovať rôzny materiál. Ako spojovací materiál, elektroinštalačný materiál, rôzne ventily a iné diely, aby sa mohla dokončiť jej montáž. Príjmy tohto materiálu sa do ekonomického a skladového informačného systému nerealizujú a sklad iba eviduje aké materiály boli dodané (DL a FAK). Po dokončený montáže linky na základe kolaudačného rozhodnutia bude tento materiál zaučtovaný, aby sa mohol dať do dlhodobého hmotného majetku a začať ho odpisovať. Je to takto správne alebo sa mali všetky materiály riadne prijať na sklad do ekonomického a skladového informačného systému a po kolaudácii ich začať odpisovať ako celok?
zlatica76
06.11.14,21:02
Všetko, čo súvisí s obstaraním výrobnej linky sa má účtovať na účet 042. A teda aj elektroinštalačný materiál, montážne práce atď.

Čiže dodacie listy a faktúry sa v systéme musia evidovať - skoro normálne, len namiesto účtu 111 (112) použiješ účet 042.

Keď linku zaradíte do používania, všetko čo bude na účte 042 bude obstarávacia cena a toto sa bude odpisovať.