aja1
07.11.14,09:55
Budeme poberať od českého dodávateľa službu - softvérový servis, zmluva je uzatvorená na jeden rok. Vzniká českému dodávateľovi opakovaným dodávaním služby službová stála prevádzkareň a je potrebné pri úhradách zabezpečiť daň v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR?