maja32
07.11.14,13:05
dobry den dostali sme do schránky správ oznam o chybe v kontrolnom vykaze,bude za takýto oznam a nasledne podanie dodatočného kontrol.vykazu z finančnej správy uložená pokuta? ďakujem
Mishok
07.11.14,13:07
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph#SankcieZaNesplnenie

http://www.porada.sk/t253098-kontrolny-vykaz.html

Zatial sa tvaria benevolentne a v podstate takéto chyby prehliadajú alebo vyrubujú pokuty do 5 EUR kt netreba zaplatiť... Avšak podľa môjho názoru príde deň keď bude treba naplniť rozpočet a na vyrubenie pokút majú 5 rokov...

Sankcie sa nateraz nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

- platiteľ podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

- platiteľ opakovane podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

- platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom KV (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

- platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.
maja32
07.11.14,13:15
to viem,len teraz do schránky správ od 1.10.2014 vám príde oznam napr.o chybnom kontrolnom výkaze, ked pošlem kv napr.25. dňa v mesiaci, do schránky mi 26 príde protokol o chybe, rozumiem tomu tak podla usmernenia ,že už mi bude vyrubená pokuta, vyrubovať sa nebude jedine pri opravných kv do 25. dňa v mesiaci?
Žabinka
07.11.14,13:22
teba sa bude týkať
- platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.
čiže by si mala mať uvedenú lehotu, dokedy to máš opraviť bez pokuty..
Mishok
07.11.14,13:24
Nikde nie je napísané že sa nebude vyrubovať pokuta...
iba že sa nebudú vyrubovať NATERAZ (majú na to dosť času)

Možnosť neuložiť pokutu v tomto prípade zákon nepozná. Môžu Vám ju iba uložiť v smiešnej (5€) alebo prijateľnej výške (čo podľa šumov aj tak bude lebo chýb je nepreberné množstvo, inak su pokuty nastavene likvidačne)

O chybovom protokole samozrejme viem ale aj tak rieši iba logické chyby a kontrola ,,párovania" dokladov s dodávateľmi a odberateľmi sa robí ručne. a tam bude asi najviac chýb a tieto aj nezvyknú oznamovať správcovia dane.