Antonia Jendrišáková
08.11.14,11:13
V návrhu zákona o ERP sú rozšírené služby pre povinnnosť používania ERP aj o účtovnícke práce.
Žabinka
08.11.14,13:06
Mila123
08.11.14,15:41
V návrhu zákona o ERP sú rozšírené služby pre povinnnosť používania ERP aj o účtovnícke práce.
od 01/04/2015