rioru
08.11.14,15:18
V mesiaci október som so súhlasom vlastníka budovy TZ prenájom o montáž posuvnej steny - odpis 20 rokov ako súčasť budovy. V mesiaci november prišla faktúra v sume 1926 EUR za presun tejto sadrokartónovej priečky. Keďže v tomto prípade ide o sumu nad 1700 EUR za zdaňovacie obdobie mám to považovať za TZ prenájmu a navýšiť prenájom o túto sumu v mesiaci november?
Tweety
08.11.14,15:51
Nie je to TZ prenájmu ale TZ budovy- iný majetok.