ivetaf
10.11.14,14:55
Dobrý deň som externá účtovníčka firmy ktorá pôjde v novembri do konkurzu.
Viem že deň pred tým ako bude v OR zapísané, že firma vstúpila do konkurzu musím uzatvoriť účtovné knihy a spraviť priebežné uzávierky a podať DP, ale čo neviem čo ďalej mám povinnosť ďalej viesť účtovníctvo, alebo si správkyňa konkurznej podstaty určí vlastného účtovníka , ktorý bude podávať DP na DPh a účtovať ďalej ? Správca konkurznej podstaty po vstupe do konkurzu už neprijíma faktúry pre spoločnosť a tým pádom mňa ako zaplatí