šromo
10.11.14,16:13
Už sa tu toho popísalo dosť ohľadom zmeny z Q. na mesačného plátcu na DPH. Chcem sa iba uisťiť, či Usmerneniu dobre rozumiem .
Firma prekročí obrat za 12 mesiacov 100 tis. v 11/2014.
Znamená to, že december je mesiac, v ktorom prestal plniť podmienku obratu a v tomto prípade uzatvorí celý 4.Q.2014 a od januára 2015 sa stáva mesačným plátcom DPH ?
Tweety
10.11.14,16:28
Mesačným sa stáva už v decembri.

§77
(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

(3) Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky podľa odseku 2. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa odseku 2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť podmienky podľa odseku 2, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.
šromo
10.11.14,16:47
Ďakujem, Tweety,
znamená to že v decembri podám DP DPH za 4.Q.2014(október+november) a v januári 2015 mesačné DP DPH za 12/2014, áno ?
Tweety
10.11.14,16:51
aj kvartálny aj mesačný v januári.
šromo
10.11.14,16:52
mockrát ďakujem
Tweety
10.11.14,17:12
rada som pomohla
JAJA11
10.12.14,17:04
tweety, chcela by som ťa upozorniť, že nemáš pravdu, čo sa týka zmeny na mesačného platcu DPH. Závisí to do toho, či štvrťročný platca DPH bol platcom DPH aj k 01.10.2012. Overovala som si to aj na FS a tam mi potvrdili, že si pamätám dobre informáciu zo školenia. Takýto platiteľ postupuje tak ako som to doplnila ja v mojej otázke mesačný platca DPH (http://www.porada.sk/t254528-zdanovacie-obdobie-dph.html)
JAJA11
10.12.14,17:09
podáva sa len kvartálny za 4.Q a až v o februári za január .....
šromo
10.12.14,17:39
ďakujem. Tiež som si to overovala telefonicky na finančnej správe aj na daňovom úrade. Potvrdili mi to isté, čo píše JAJA11.
Vďaka