Stašek
10.11.14,17:03
Firma kúpila zánovný predajný stánok ESSEX za 900,-- €. ( podlahová plocha 13,61 m2, zvislá kovová konštrukcia s obvodovým plášťom, krytina živičná, podlahy keramické...)Je povinnosť ho zaradiť do odpisovania - ak áno, tak do ktorej skupiny? Alebo ho švihnem do nákladov?
Ekonoom
10.11.14,21:50
Dobrý deň, keďže tento hmotný majetok neprekročil sumu 1700 eur, nebudete ho v účtovníctve odpisovať a môžete ho dať do nákladov jednorazovo v celkovej sume 900 EUR.
marjankaj
10.11.14,22:03
A si si istý, že sa nejedná o stavbu?
KEJKA
10.11.14,22:07
podľa mňa ide o drobnú stavbu a tie sa vždy odpisujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Ale ak ide o nejakú bunku, ktorá nie je drobnou stavbou, tak by sa mohla zaradiť do 2.OS, resp. tým pádom aj priamo do nákladov.
(málo informácií - ale ako vidím okolo seba predajné stánky, prikláňam sa k prvej možnosti).
Stašek
11.11.14,07:05
V zmluve s mestom Banská Bystrica je napísané: "Hnuteľná vec - Šesťuholníkový stánok ESSEX".
Stašek
11.11.14,08:16
V zmluve s mestom Banská Bystrica je uvedené: "Predávajúci je vlastníkom hnuteľnej veci - Šesťuholníkový stánok ESSEX". Takže to nie je stavba, ale hnuteľná vec. Dať do nákladov?
marjankaj
11.11.14,08:46
KEJKA
11.11.14,11:20
môžeš