EKO-HAUS
11.11.14,09:03
Sme občianske združenie, neplátci DPH. Obdržali sme predfaktúru od českej firmy za web stránku. Na faktúre nie je uvedená DPH pričom česká firma je platiteľom DPH. Máme povinnosť registrovať sa na DPH (podľa § 7a). Ak áno mala by túto povinnosť registrácie aj fyzická osoba - nepodnikateľ, ak by bol príjemca tejto služby. ďakujem
Mishok
11.11.14,09:42
Takúto povinnosť (registrácie podľa §7a) by ste mali ak by ste boli zdaniteľnou osobou podľa §3
Predfaktúra musí byť bez DPH nakoľko nedošlo k zdaniteľnému plneniu.

Odporúčam upozorniť českého dodávateľa na to že nie ste zdaniteľnou osobou aj keď máte IČO (teda ak ňou skutočne nie ste a nevykonávate podnikateľskú činnosť.)
V prípade že ste zdaniteľnou osobou tak máte registračnú povinnosť pred dodaním služby...

fyzická osoba nepodnikateľ by takúto povinnosť nemala
EKO-HAUS
11.11.14,09:58
Takže ak to dobre chápen, keďže nepodnikáme nie sme zdaniteľnou osobou a teda nemáme povinnosť sa regisrovať, len to oznámiť dodávateľovi čo sme aj urobili. A ďakujem za odpoveď