dsoska
11.11.14,12:18
vykryjem t.j. prevediem si výšku rezervy na nevyčerpané dovolenky na osobitný účet , zároveň túto výšku si zúčtujem ako výdavok v rozpočtovej klasifikácii
Tweety
11.11.14,12:19
upresni pojem vykryjem,
Papierniková
11.11.14,12:34
predpokladám, že sa jedná o rozpočtovú organizáciu : v tom prípade sa rezervy na dovolenku aj poistené účtujú MD 553 / D 323 bez rozpočtovej klasifikácie, neprevádzajú sa na osobitný účet, zaúčtuje sa len do nákladov príslušného roka ... na osobitný účet sa prevádzajú len prostriedky na mzdy za mesiac 12/2014