Replasťačka
12.11.14,11:22
V 10/2014 sme dostali faktúru za tovar, ktorý bol dodaný inej firme. Dodávateľ, ktorý je aj náš obchodný partner urobil omyl. V 11/2014 nám poslali dobropis.
Keď posudzujem oprávnenosť nároku na odpočet DPH pri došlej faktúre za obdobie 10/2014, nárok odpočítať daň nemáme, pretože k dodaniu tovaru nedošlo. Mám tri otázky:
1. Môžem naúčtovať celú sumu faktúry ( aj s daňou ) na účet pohľadávok a v 11/2014 dobropisom reklamáciu vyrovnám ?
2. Alebo naúčtovať aj dph a v KV za 10/2014 uvediem daň, ale v riadku uplatnený odpočet dám 0 ?
3. A čo s daňou z dobropisu v KV v oddieli C2 za 11/2014 ?
Neviem, čo je správne. Ďakujem za odpovede.
Papierniková
12.11.14,11:27
Replasťačka
12.11.14,11:40
Viem, že sú odo mňa 2 príspevky na túto tému, ospravedlňujem sa. Chcela som vylepšiť otázku, ale zbabrala som to.
Takže musím uviesť DPH z došlej faktúry v KV za 10/2014 a neuplatním odpočet, lebo naň nemám nárok.