lyka60
12.11.14,18:49
Tweety
12.11.14,18:51
Ak neoznámilš zánik daňovej povinnosti, podáš DP za celý rok.
§90
(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
lyka60
12.11.14,18:57
ďakujem
fortunka
12.11.14,19:21
Može podať aj ku dňu predaja, ale zaplatí pokutu za neodhlásenie. Ak sa teraz auto odhási, príde pokuta za neskoré odhlásenie vozidla.
avalik
12.11.14,20:00
tym, ze poda DP za cely rok sa nevyhne pripadnej pokute neskor - pri kontrole zistia, ze sa auto prestalo pouzivat na podnikanie skor a nebola dodrzana lehota na oznamenie zaniku.
lyka60
13.11.14,18:46
takže odporúčate to odhlásiť čím skôr už teraz, to vážne pokuta ma neminie?
avalik
13.11.14,19:53
Odhlásiť s uvedením skutočného dátumu zániku daňovej povinnosti. Sankciu si pozri v § 155 ods. 1) písm. c) Daňového poriadku. DÚ nemá možnosť ale povinnosť uložiť pokutu. Ak svoju chybu odstrániš bez výzvy, je možné, že pokuta bude v najnižšej možnej výške.
lyka60
13.11.14,20:03
ďakujem pekne