Lusinda1
12.11.14,22:34
Ku dňu 11.11.2014 vstupuje SRO do likvidácie, ku dňu 10.11.2014 zostavujeme mimoriadnu účtovnú závierku. Akým kurzom treba preceniť pohľadávky a záväzky? Kurzom ECB zo dňa, kedy sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka (tak ako pri riadne účt. závierke?)