izmediaa
12.11.14,22:57
DÚ nám v októbri 2014 oznámil, že s.r.o. je povinná platiť preddavky na daň, o čom sme nevedeli, pretože v roku 2013 sme nepodnikali celý rok a daňová povinnosť vznikla nižšia ako limit na platenie preddavkov. Lenže po prepočítaní na celý rok už povinnosť platiť preddavky vznikla. V KÚS/ZÚS 2013/2014 tento predpis nebol. Treba účtovať "dodatočný"predpis na preddavky 591/341 v roku 2014, alebo len platbu 341/221 na základe oznámenia DÚ? Veľká vďaka

Ešte doložím: takže na konci roka zaúčtujem splatnú daň za rok 2014 (vypočítanú mimo účtovníctva) ako 591/341 a v hlavnej knihe synt. evid. na účte 341 uvidím rozdiel medzi vyšším zaplateným preddavkom v roku 2014 (za 2013) a nižšou daňovou povinnosťou (splatnou daňou) za rok 2014? Táto suma (splatná daň) bude v uzávierkových operáciách 702/341 v KÚS a na rok v ZÚS ako 341/701? Toto je tá suma (a vlastne aj "predpis"), ktorú mi DÚ má vrátiť v budúcom roku? Je to, prosím, takto? Ďakujem všetkým zbehlým účtovníkom, ktorí sú k tomu aj ochotní odpovedať
zlatica76
13.11.14,06:12
Účtuješ len o platbe preddavku 341 /221

Daň zaúčtuješ až na konci roka. A na účte 341 sa ti to započíta na celkovú daňovú povinnosť.

Doplnenie:
tvoje doplnenie je správne. Ono, daň k úhrade ti vyjde aj v daňovom priznaní (sú tam riadky na už zaplatené preddavky), takže si to budeš vedieť skontrolovať.