Vivči
13.11.14,07:41
Uzatvárame hospodársky rok od 1.10.2013 do 30.9.2014. Tlačivá na finančnej správe sú ešte z r.2013, kde sadzba dane je 23%. Ako mám vyplniť daňové priznanie, lebo ak prepíšem na 22% tak mi vypíše chybu? Zavolala som na DU, ale nevedeli mi poradiť len to, aby som napísala dotaz na finančnú správu. Nemáte s tým skúsenosti? Mám tam nechať 23% a zaplatiť o 1% viac dane?
zlatica76
13.11.14,11:19
Môj názor:
Platiť daň musíš podľa platného zákona, nie podľa tlačiva. Tlačivo (v mojom sedliackom rozmýšľaní) slúži na to, aby údaje mali jednotnú štruktúru.

Co sa týka chýbajúcich tlačív - je potrebné vyžiadať stanovisko finančnej správy, príp. skúsiť prehľadať ich web, či tam náhodou nemajú prechodné ustanovenia. Ich usmernenie je potrebné archivovať, pre prípad, že by ti chceli vyrubiť pokutu za nesprávne tlačivo.

S tlačivami je vždy neskutočný problém - akoby finančná správa netušila, že existujú aj firmy, ktoré majú hospodársky rok, a teda tlačivá budú potrebovať skôr ako 31.3.
KEJKA
13.11.14,17:07
Vzhľadom na zmenu sadzby DPPO a 2014 a HR ty nikdy zo základu nedostaneš DPPO v sume 22% alebo 23%.
vyčíslený ZD musíš rozdeliť pomerne podľa počtu mesiacov na
10-12/2013 (3 mesiace) ...........vypočítaš DPPO v sadzbe 23%
a
1-9/2014 (9 mesiacov) ,,,,,,,,,, vypočítaš DPPO v sadzbe 22%
spočítaľ a to je výsledná DPPO za HR 2013_2014.

Nejdem to hľadať, táto zmena platila aj pre rok 2012-2013 a v tlačive DPPO je podľa mňa osobitná tabuľka pre firmy, ktoré majú HR. Pohľadaj - tlačivo DPPO má nejakých 10 strán.
(10) Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet
a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a
b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho obdobia.
Vychádzam z tohto ustanovenia ZDP platného pre HR 2012-2013.....§52t
(10) Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet
a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a
b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho obdobia.
avalik
13.11.14,17:27
ZoDP

§ 52za

(6) Ustanovenie § 15 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014.

Čiže ty použiješ sadzbu platnú za rok 2013, t. j. 23%

Použiješ tlačivo DPPOv13 (aktuálne dostupné na PFS) v súlade s Opatrením MF SR zo 4. decembra 2013 č. MF/2026/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
marjankaj
13.11.14,17:53
Len tak mimochodom.
Čo znamená táto veta? Ktorý dilino to takto sformuloval?
"zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014."
KEJKA
13.11.14,18:06
hm, žeby pre firmy, ktoré majú HR a ten im môže začať 1.2.2014,
1.3.2014
.....
1.9.2014
...................?
avalik
13.11.14,18:11
Oddôvodnenie zo spoločnej správy VFR k novele 463/2013: "Podľa predloženého návrhu sa sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 22 % použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014. Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok použije túto sadzbu dane prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začne v priebehu kalendárneho roka 2014."
avalik
14.11.14,08:09
Kejka, ale zadávateľka sa nepýta na HR 2012/2013 ... ale na HR je 2013/2014 - a k tomu je platný § 52za ods. 6) ZoDP ako som citovala v mojej odpovedi
KEJKA
14.11.14,20:43
ano, súhlasím. Mala som zato, že to ustanovenie bude platiť aj ďalšie roky.
Lenže fiškusi zasa vymysleli pravidlo, ked sa z 19% zvýšila sadzba na 23%.
Teraz sa to znižuje, tak by prišiel ŠR o peniaze.
valeriam
28.12.14,18:01
Tiež mám firmu s hospodárskym rokom- ako si prosím ťa vyriešila neuhradené záväzky - ich zdaňovanie po splatnosti? musím to sledovať, alebo ma to ešte minie, keď hosp. rok skončil 31.8.2014?