ptimka
14.11.14,07:53
Dostali sme dobropis na faktúru za komoditu /slnečnicu/ s prenesením daňovej povinnosti. Ako treba tento dobropis správne zaúčtovať-kam patrí v kontrolnom výkaze a v daň.priznaní DPH? za Vaše odpovede Vám vopred ďakujem
Mishok
14.11.14,08:07
Ak po dodaní tovaru, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, dodávateľ opraví základ dane podľa § 25 zákona o DPH, údaje z vyhotovenej opravnej faktúry uvedie v časti C.1. kontrolného výkazu podaného za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru. Odberateľ uvádza údaje z opravnej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu podaného za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju dostal, ak od skutočnosti rozhodujúcej pre opravu základu dane neuplynulo 30 dní.

Ak po dodaní tovaru, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, dodávateľ opraví základ dane podľa § 25 zákona o DPH, na základe čoho sa zníži základ dane dodaného tovaru pod hranicu 5 000 eur, pôvodne uplatnený režim samozdanenia sa nebude meniť. To znamená, že dodávateľ a príjemca plnenia nebudú podávať dodatočné daňové priznanie a ani dodatočný kontrolný výkaz, ak sa na základe opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH zníži základ dane vo faktúre na dodanie tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Dodávateľ uvedie údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu a príjemca plnenia v časti C.2. kontrolného výkazu.


https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_06_23_vykazovanieudajov.pdf
KEJKA
30.08.16,13:48
to je pravda, len mám problém pri dbp. z EU, systém vykazovania je rovnaký. v DP DPH je r.26/27 a riadok 28
v KV DPH je to C.2 - dávam súvisiacu otázku.