Jozef.Markos
15.11.14,15:38
Mishok
15.11.14,15:46
http://www.porada.sk/t253744-zalozenie-sro.html

Az za druhé zdaňovacie obdobie

§46b (Zákon o dani z príjmov)
(7) Daňovú licenciu neplatí daňovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,

§ 62 (obchodného zákonníka)
Vznik spoločnosti

(1) Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Cize ak bude zapísaná v OR 1.1.2015 tak licencia sa na vás vzťahuje až v danovom priznaní za rok 2016 (kt sa podava do konca marca v roku 2017)

BTW: Upravte si názov debaty http://www.porada.sk/t216110-etiketa-porady.html