Ivenka
18.11.14,09:44
Potrebujem poradiť...mala som obrat od 1.12.13 do 31.12.13 30 000 Eur od 1.1. 14 do 31.1.14 17 000 Eur.
Kedy môžem najbližšie fakturovať aby som nebola platitelom DPH.
mondes
18.11.14,09:49
A pred 1.12.2013 si nemala žiadny obrat? A od 31.1.2014 doteraz si vôbec nefaktúrovala?
Tweety
18.11.14,09:50
§4

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.
Ivenka
18.11.14,09:52
Firma vznikla 1.12.13 a doteraz som nefakturovala. Ešte som nemala taký prípad a akosi to neviem kumulatívne naštítať.
mondes
18.11.14,09:55
Ak by si teraz vyfaktúrovala napr. 2791 eur, presiahla by si obrat za posledných 12 mesiacov spätne, čiže započítal by sa ti aj obrat z decembra 2013. Preto by som ak je to možné počkala do 01/2015 a vtedy by sa ti obrat z decembra 2013 už nerátal a tým pádom by si nebola povinná sa registrovať pre DPH.
mondes
18.11.14,09:58
V tom prípade je to tak, ako píšem nižšie. Teraz môžeš vyfaktúrovať už len nejakých 2000 eur. Ale v januári už môžeš normálne faktúrovať, len si pri každej fakturácii prejdi dozadu 12 mesiacov, či náhodou tou poslednou faktúrou neprekročíš tých 49790 eur.
EPk
18.11.14,11:28
sledujem tiez obrat a mam vytvorenu tabulku v exceli
Ivenka
08.02.15,09:07
Skvelá pomôcka ďakujem