iva.rbk
18.11.14,10:25
Dobrý deň. Naša firma spôsobila pri montáži odberateľovi škodu, ktorú nám odberateľ po odstránení druhou firmou vyfakturoval. Je uvedená prefakturovaná oprava daňový alebo nedaňový výdavok?Ďakujem za odpoveď.
veronikasad
18.11.14,10:28
škodu zavinil Váš zamestnanec ? Uplatňujetge si voči nemu náhradu škody, zrážkou zo mzdy alebo z poistenia zodpovednosti za škodu ?
Tweety
18.11.14,10:29
Upresni, je prefakturovaná škoda alebo oprava?
Podľa §19 odst. 3 platí:
g) škody nezavinené daňovníkom

1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou,