janavrbovska
18.11.14,12:00
Máme ZMLUVU O PODMIENENOM PREDAJI, podľa ktorej:
1. Predávajúci je belgická spoločnosť = členský štát EÚ
2. Distribútor je švajčiarska spoločnosť = tretia krajina, ktorá nie je členom EÚ, ale je registrovaná pre DPH na Slovensku aj v Slovinsku
3. Kupujúci sme my - slovenská spoločnosť, platiteľ DPH
Predávajúci predá stroj distribútorovi. Distribútor predá stroj kupujúcemu.

Distribútor nám oznámil, že stroj bude k nám na Slovensko privezený zo Slovinska.
Distribútor (Švajčiar) nám vystavil zálohovú faktúru so slovinským IČ DPH dňa 27.10.2014, ktorú sme už aj uhradili.
Stroj nám priviezli zo Slovinska 6.11.2014.
Konečnú faktúru nám zatiaľ nevystavili. Máme žiadať, aby nám ju vystavili ešte v novembri? Aké dátumy musia byť na faktúre, aby sme si mohli odpočítať DPH v decembri za november?
Platiteľom DPH sme sa stali až 14.11.2014.
Ako uvedený obchod zaúčtovať? Je toto trojstranný obchod? Máme platiť DPH?
Ako urobiť daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz? Ktoré riadky vyplniť? Podľa ktorého § nám vzniká daňová povinnosť a podľa ktorého § máme nárok na odpočet?
Je to náš úplne prvý obchod zo zahraničia a tiež prvý ako platiteľa DPH.

Ďakujem za radu.