Daduš K
18.11.14,13:06
Dobrý deň. Spoločnosť kúpila rrozostavaný objekt postavený na starých základoch. Na liste vlastníctva je rozostavaná stavba, predávajúci keďže nedošlo ku kolaudácií a neprešlo 5 rokov vystavili fa s DPH a aj DPH odviedli. Kupujúci si nárokuje DPH, splnil všetky podmienky, ide objekt, ktorý bude slúžiť na prenájom subiektom na podnilkanie. DÚ však spochybňuje odpočet, nakoľko tam kedysi už stál objekt, ktorý bol v užívaní (objekt bol z časti zbúraný). Má kupujúci nárok na DPH alebo nie?