mocekz
18.11.14,13:25
Naša spoločnosť kúpila os. automobil:
cena bez DPH 18 750,-
DPH 3 750,-
spolu 22 500,- Eur
záloha 10 000,-
zostatok uhradiť: 12 500,- Eur
Na zbytok máme úverovú zmluvu, ku ktorej mám splátkový kalendár rozdelený na 36 splátok, pričom každá splátka je rozložená:
1. úrok
2. splátka
3. pzp
4. havarijné poistenie
Na zmluve o úvere je uvedené:
Celková výška úveru: 12 500,- Eur
z toho na úhradu vozidla: 12 500,- Eur
Splátky: 36
Výška jednotlivej splátky: 485,13 Eur
Auto hneď zaradím ako majetok?
Faktúru od predajcu douhrádzam cez interný doklad?
Do ktorej odpisovej skupiny auto zaradím?
Môže mi, prosím, niekto, kto sa tomu rozumie napísať predkontáciu? Už som prečítala nejaké rady + Cenigovú, ale chcem to mať na 100% a keďže toto je môj prvý úver, potrebujem s tým pomôcť. + v literatúre sa píše, že úver musím na konci roka v uzávierke preúčtovať: časť, ktorá bude uhradená v nasledujúcom roku na novú analytiku (krátkodobý úver) - tzn. úrok + istina - pochopila som správne?
zlatica76
18.11.14,16:02
1. auto zaradíš v OC 18750 .... 042/479
od tohto okamihu "samostatne" posudzuješ auto na účte 042 a samostatne pristupuješ k úveru (záväzku)

Auto zaradíš do odpisovej skupiny - účtovne budeš odpisovať podľa internej odpisovej politiky, daňovo budeš odpisovať podľa platného daňového zákona.

2. Záväzok - "záloha" sa účtuje len na základe bankového výpisu. Ak bola záloha uhradená skôr ako bol zaúčtovaný bod 1, tak sa účtuje 052 / 221 (po zaúčtovaní bodu 1 interným dokladom zaúčtuješ 479 / 052), ak neskôr účtuješ 479 / 221.

3. jednotlivé splátky - účtuješ interným dokladom:
3A - úrok .... 562 /
3B - splátka .... 479 /
3C PZP a havariné .... 568 (548) /
3D - celkový záväzok ....... / 321
úhrada 321 / 221

Na konci roka musíš zo 479 preúčtovať časť, ktorá sa uhradí do 12 mesiacov na krátkodobú analytiku, a zvyšok nechať na dlhodobej analytiky. Úrok účtuješ len v období kedy ho splácaš, na konci roka časovo rozlišuje (prosím ťa, toto si skontroluj, teraz bola nejaká zmena v časovom rozlíšení a neviem, či to ešte platí).
KEJKA
18.11.14,18:38
pravidelne opakujúce sa čiastky už netreba časovo rozlišovať.