remenova
18.11.14,14:19
Dobrý deň, máte niekto skúsenosť, ak sa nedá jednoznačne určiť do ktorej odpisovej skupiny zaradiť majetok, tak sa zaradí do druhej odp.skupiny? Mám miešacie zariadenie na miešanie farieb. Neviem nájsť ani podľa klasifikácie produkcie, kam by som to zaradila, tak som uvažovala nad takotu možnosťou. Viem, že to niekedy platilo, len neviem, či ešte stál to platí. Máte niekto skúsenosť?
Mishok
18.11.14,14:59
§ 26 (ZDP)
Postup pri odpisovaní hmotného majetku


(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre hmotný majetok podľa ods. 6 až 9. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Pri postupe uplatnenom podľa § 22 ods. 15 sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok s výnimkou jednotlivých oddeliteľných súčastí budov a stavieb, ktoré sú zaradené v prílohe č. 1.