kristina111111
18.11.14,22:42
kupili sme s manzelom zahradu tento rok v juni 500m2 z toho 18m2 zastavane plochy a nadvoria v cene 5000eur, kde je to potrebne nahlasit kupu?je potrebne podat danove priznanie a do kedy?
buchač
18.11.14,22:59
Na príslušný miestny úrad...
===============================

Oznámenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Je potrebné do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ide o miestnu daň - určujú a aj spravujú ju obce a mestá a platí sa za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory.

Podáva sa len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť.

Daň však majiteľ nehnuteľnosti nevypočítava, len zapíše do tlačiva všetky potrebné údaje. Urobí to zaňho samospráva.

V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodáva. Správca dane mu doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Výnimka sa týka prípadov, kedy v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo.