bambina1011
19.11.14,19:26
škola podpísala zmluvu o reklame vo výške 500eur. Otázka je: k dani z príjmu...stačí si ku koncu roka spraviť zápis 591/341 ? vo výške 22% z výšky daru? a v budúcom roku vyhotoviť DP a odviesť daň? Mám premiéru v tejto problematike. Vopred ďakujem za odpovede.
Gabi03
20.11.14,15:25
tak je to poskytnutie reklamy, alebo je to dar?
bambina1011
21.11.14,06:50
účelom zmluvy je reklama a propagácia obchodného mena objednávateľa dodávateľom v rámci šport. aktivít školy. objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu vo výške 500,- eur prevodom na účet školy na zabezpečenie vecných cien pre súťažiacich a celkovú organizáciu súťaže.
Gabi03
21.11.14,07:09
tak neviem, ako sa účtujú školy, ale je to váš príjem, o ktorom by ste mali účtovať, nie len daň z neho
Anežob
21.11.14,08:31
Ujasnite si zmluvné podmienky. Reklama sa nepodmieňuje ničím. Ak máte peniaze použiť na vopred určený účel, tak to sa javí skôr ako dar, čo by bolo pre vás od dane z príjmu oslobodené, ale pre darcu by to nebol daňový náklad.
bambina1011
21.11.14,12:50
o príjme účtujem, ide o tú daň..
Gabi03
26.11.14,13:37
daň sa vypočíta z rozdielu príjmov a výdavkov až na konci roka ;)
Papierniková
26.11.14,13:46
nie z rozdielu príjmov a výdavkov, ale zdaní sa iba predmetná činnosť teda reklama, nakoľko škola nepatrí medzi subjekty, ktoré v rámci svojej bežnej činnosti platia daň z príjmu
bambina1011
26.11.14,17:51
praveze, na skolení bolo povedané, ze plati dan a robi danove priznanie..
Papierniková
26.11.14,18:16
áno, ale len z príjmu z reklamy ale nie z celkovej činnosti