romy16
20.11.14,11:01
Ako treba správne zadať do kontrolného výkazu DPH prijatý dobropis, ktorý sa vzťahuje k viacerým prijatým faktúram? Mám účt. program MRP a ten umožňuje zadať len jedno číslo zdrojového dokladu.
Mishok
20.11.14,10:09
dajte ,,0"

ak sa opravná faktúra vzťahuje na viac pôvodných faktúr alebo nie je možné určiť pôvodné číslo faktúry tak sa v KV uvedie pôvodné číslo faktúry ,,0"

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_03_07_mp_kv_dph.pdf
romy16
20.11.14,10:54
Podľa tohto usmernenia finančnej správy sa uvádza 0 ak nemám k dispozícii opravnú faktúru, lenže ja mám dobropis - vystavený k viacerým prijatým faktúrkam od jednej firmy. Niekde som sa dočítala, že treba uviesť číslo poslednej prijatej faktúry, ku ktorej sa dobropis viaže. Lenže takto budem mať sumu dobropisu vyššiu ako sumu pôvodnej došlej faktúry, ktorú uvediem vo výkaze...
fortunka
20.11.14,11:01
Ja účtujem dobropis ku všetkým faktúram ku ktorým je.. čiastkovo... čiže mám nakoniec napr. 3 zaúčtované dobropisy s rovnakým VS, ale rôznym poradovým číslom v účtovníctve... spolu je suma rovnaká. A do KV mi to vypíše pekne čo je k čomu :) Bolo k tomu aj usmernenie niekde (davnejšie som to zisťovala) a nedáva sa tam žiadna 0.. normálne sa to rozpíše. Kým som to "nevedela" dala som tam iba poslednú fa ktorej sa to týkalo...
Mishok
20.11.14,11:10
Tá 0 sa uvádza hlavne pri vyúčtovacích faktúrach SPP... elektrárne a pod...

Z opravnej faktúry vyhotovenej k viacerým pôvodným faktúram je možné uviesť
v kontrolnom výkaze poradové číslo poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry, ak je pre platiteľa administratívne náročné uviesť v kontrolnom výkaze príslušné údaje z opravnej faktúry pre každú pôvodne vyhotovenú faktúru osobitne v samostatnom riadku (pozri časť 3.3. metodického pokynu). Ak opravná faktúra poradové číslo
pôvodnej faktúry neobsahuje, platiteľ dane uvedie v stĺpci „Poradové číslo faktúry“ údaj „0“.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_03_07_mp_kv_dph.pdf
romy16
20.11.14,12:38
Ďakujem za radu, takto to bude asi najlepšie, len dúfam, že mi to program dovolí.
fortunka
20.11.14,16:21
určite dovolí :)