Lurika
20.11.14,13:40
spoločnosť s.r.o.na základe rozhodnutia zo dňa 13.11.2014 týmto dňom vstúpila do likvidácie. Dnešným dňom 20.11.2014 je likvidácia zverejnená v OV. Ku dňu predchádzajúcemu t.j.k 12.11.2014 sme povinní zaslať na Dú mimoriadnu účtovnú závierku / Dp, Súvaha, Výkaz ZaS, poznámky/ do troch mesiacoch od zverejnenia v OV.

Od 13.11.2014 začínam v účtovníctve nové obdobie. Je to pre mňa už rok 2015 ?

Vie mi niekto prosím potvrdiť či je to správna úvaha ?
papulisko
20.11.14,12:49
V zmysle zákona o dani z príjmov sa bude (keď likvidácia neskončí skôr), podávať nasledujúce daňové priznanie až k 31.12.2016, takže je na zvážení, ako pomenujete nasledujúce obdobie

Výňatok zo zákona o dani z príjmov:

§ 41
Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie

(3) Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.

(4) Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie.133) Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie. Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
Lurika
20.11.14,13:18
nie je celkom jasne ako kde začnem nové obdobie od 13.11.2014, pretože budem dávať do účtovníctva doklady z roku 2014 a možno aj s dátumom 2015
KEJKA
20.11.14,14:56
ano, môžeš uzavrieť rok 2014 a otvoríš nový rok dňom vstupu do llikvidácie.
Nezabudni však, že sa mení meno firmy, takže by si si skôr mala "založiť" novú firmu s dovetkom ".....v likvidácii", hm?
Ak toto nové obdobie bude pre teba rok 2015, to myslím nevadí, lebo skutočne donho budeš účtovať aj doklady 2014 aj doklady 2015. Ako ti to však soft vyrieši, to netuším - žeby si si nastavila hospodársky rok? Štandardne je zdaňovacie obdobie 1-12/2014
u teba to bude 11/2014 -12/2015, možno skončí likvidácia skôr.
Lurika
21.11.14,07:17
Kejka , predpokladám, že likvidácia skončí v roku 2015, nie je majetok , záväzky vlastne nič len v OV to musí byť 3 mesiace. Môj soft je Omega a netuším ako to urobiť. Otvorím nový rok - 2015 a ako budem účtovať doklady z dátumu 2014 ?
spruzinova
18.03.15,19:01
ako ste si prosim poradila? mam rovnaky problem.
Lurika
18.06.15,16:39
ukončila som rok k dátumu napr. 12.11.2014 , urobila závierku a v roku 2015 som v nastavení upravila od 11/2014-10/2015. Musí tom byť len 12 mesiacov-ako hospodársky rok