Replasťačka
20.11.14,14:20
Prišla nám 1. faktúra od dodávateľa ( DD 24.10.2014 ) za tovar. Časť tovaru sme po dohode vrátili a zároveň nám dodali iný tovar. Prišla 2. faktúra ( DD. 31.10.2014 ) , v ktorej boli položky vráteného tovaru mínusom a položky nového tovaru plusom. Výsledná suma na 2.faktúre je plusová. Je to správne, mohli takto " zjednotiť " na jednu faktúru vrátený tovar s ďalšou dodávkou tovaru, alebo mali vystaviť opravnú faktúru ? Má niekto čas a odpovie ? Ďakujem
Mishok
20.11.14,14:45
Je to ok. ide o súhrnnú faktúru podľa §75

s kontrolným vykazom to bude trošku na rozmyslanie:
http://www.pragmasys.sk/download/file/fid/47