massarro
20.11.14,14:47
Sme slovenská firma, ponúkame ubytovanie aj cez zľavové portály. Mali sme zmluvu z Českou spoločnosťou. Oni nám poslali faktúru s IČ DPH CZxxxxxx na sprostredkovanie a rozdiel sumy kupónov poslali na účet. My sme si vystavili internú faktúru na českú spoločnosť a započítali.
Máme urobiť interný zápis a DPH z predaných kupónov odviesť na SR (kde boli aj vlastníci kupónov ubytovaný) alebo máme vystaviť FA na zľavový portál bez DPH ?
Podľa mňa by sme mali DPH odviesť na SR. Je to správne ?
JankaO
20.11.14,15:05
Fa s DPH. Ubytovanie nie je oslobodené podľa § 38. ....
(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou
a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
Mishok
20.11.14,22:52
Budete robiť fakturu za ubytovanie s DPH kde odpočítate sumu kt tvorí kupón
Češi dodávajú službu spočívajúcu v sprostredkovaní (prenos DPH).
Samotné ubytovanie už dodávate vy


http://www.pp.sk/1562/Predaj-tovarov-a-sluzieb-prostrednictvom-zlavovych-portalov_dupp49545.aspx