mondes
20.11.14,15:23
Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na moju otázku.

SZČO si v septembri 2014 otvorila obchod s detským oblečením. Zatiaľ nie je platcom DPH, no rozmýšľa, že od 1.1.2015 požiada o registráciu na DPH. Predpokladajme, že DÚ jej vyhovie a od 1.1.2015 bude plátcom DPH. V § 55 ods. 1 zákona o DPH je uvedené, že ku dňu registrácie si môže uplatniť DPH zo zásob nadobudnutých pred registráciou. SZČO tak urobí hneď v prvom zdaňovacom období, t.j. do 25.02.2015. Moja otázka znie:

1.Môže si tá SZČO uplatniť v tomto prípade odpočet DPH zo zásob, ktoré nakúpila ešte v r. 2014 a zahrnula ich do daňových výdavkov?

Totižto ide mi o to, že ak SZČO, ktorá v r. 2014 ešte nie je plátcom DPH si do daňových výdavkov zahrnie okrem tovaru aj DPH z došlých faktúr, či si môže v r. 2015 (keď sa stane platcom DPH) uplatniť aj odpočet DPH z týchto zásob.

Poprípade Vás prosím o postup, ako by mala tá SZČO správne postupovať.

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.
Mila123
20.11.14,15:29
1/ môže si uplatniť, ale iba v prípade, že nakúpila od platetiľov DPh, má k tovaru doklad a tovar prejde inventúrou
2/ v ZDP je upravený spôsob, čo s DPH ak bola v nákladoch a teraz si ju uplatňuje na odpočte....(nechce sa mi hľadať)
mondes
20.11.14,17:16
Uff, ďakujem, avšak tu sa píše o hm. a nehm. majetku. A ja riešim zásoby, ktoré odpočítam aj s DPH od ZD za rok 2014(nakoľko vtedy ešte nie som platcom DPH) a zároveň z tých istých zásob si v r. 2015 (po registrácii na DPH) uplatním odpočet práve tej DPH, ktorú som si dala do N v r. 2014.

Z tvojho príspevku som pochopila, že si môžem uplatni odpočet DPH v r. 2015 aj napriek tomu, že som si v r. 2014 ponížila práve o tú DPH ZD. Chápem to správne?
capricornus.rd
21.11.14,08:18
Z financnej správy mi odpovedali - prikladám. Je to v podstate citácia zákona o DPH.
Dobrý deň,

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane má právo na oddanenie hmotného aj nehmotného majetku, ktorý nadobudla pred registráciou za platiteľa a použije ho na svoje zdaniteľné obchody ako platiteľ. Platiteľ dane si pri odpisovanom hmotnom majetku alebo nehmotnom majetku odpočíta daň v plnej výške, ak kúpil tento majetok v tom istom roku ako bol registrovaný za platiteľa dane. Ak pri majetku uplatnil odpisy podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p., daň z majetku nadobudnutého pred registráciou zníži o pomernú časť zodpovedajúcu odpisom. Odpočítanie dane z nakúpených zásob si platiteľ dane uplatní v plnom rozsahu (§ 55 ods. 1 zákona o DPH).
Podmienkou pre odpočítanie dane z majetku nadobudnutého pred registráciou je, že nadobudnutý majetok použije platiteľ dane na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane. Platiteľ dane môže odpočítať daň za podmienok a v rozsahu § 49 až § 51 zákona o DPH. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet už v prvom zdaňovacom období, ak sú splnené podmienky na odpočítanie dane.
Platiteľ dane si nemôže dodatočne oddaniť tovar, ktorý nadobudol z iného členského štátu, pretože dodávateľ z iného členského štátu uplatnil daň platnú v členskom štáte dodania.

---
S pozdravom,
Ing. Mária Smatanová
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR

Podľa mojich zistení zásoby môžu byť uplatnené iba v prípade že neboli zúčtované do nákladov. To znamená že ku dňu registrácie na DPH urobíte inventúru zásob a z nich uplatníte DPH ale len v prípade, že boli nakupované s DPH a máte k nim faktúru. Nezistila som, či je dákym spôsobom limitované uplatnenie DPH termínom nákupu zásob.
Mishok
21.11.14,09:19
Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n .p.) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob, pretože zo zásob si platiteľ dane uplatní odpočet v plnom rozsahu. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Daň vzťahujúcu sa na kúpu neodpisovaného majetku, ktorý platiteľ dane už zahrnul do daňových výdavkov, nie je možné pri registrácii pre DPH odpočítať. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/odpocitanie-dane#OdpocitanieDanePriRegistracii

http://www.pp.sk/1555/Odpocitanie-dane-z-majetku-pri-registracii_DAU49967.aspx
mondes
21.11.14,14:26
R. 2014 je ok. Ale určite v r. 2015 časť N zodpovedajúcich DPH, kt. si uplatňujem vyjmem z N v r. 2015? Kde v zákone je to presne uvedené? Pretože vyberám poslednú vetu z Vášho príspevku nižšie(Presne to isté mi poslali z FS)

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Kde sa tu píše o tom, že v r. 2015 si tú výšku vyjmem z nákladov?
Ďakujem pekne.
mondes
21.11.14,15:38
Ďakujem veľmi pekne. No stále mám pocit, že sa to týka hmotného a nehm. inv. majetku a nie zásob. A ja riešim len zásoby.
mondes
21.11.14,15:43
Vyberám z Vášho príspevku z FS:

Odpočítanie dane z nakúpených zásob si platiteľ dane uplatní v plnom rozsahu (§ 55 ods. 1 zákona o DPH).

Takže mne to vychádza, že si uplatním DPH zo zásob a neprihliadam na to, že som v r. 2014 (keď som ešte nebola platcom DPH)dala tú DPH zo zásob do daňových výdavkov .

Čo si o tom myslíte?
Mishok
21.11.14,15:45
komentar pod mojou odpovedou
Mishok
21.11.14,15:55
Mishok (Včera 17:19) §55 DPH

(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.

§ 17 DZP
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa
d) daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok,

1. na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty6) uplatnil nárok na odpočet pri registrácii podľa osobitného predpisu, pričom o daň z pridanej hodnoty6) je daňovník povinný znížiť vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku,

(18) Súčasťou základu dane je aj daň z pridanej hodnoty,

a) na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočítanie pri registrácii podľa osobitného predpisu6) s výnimkou podľa odseku 3 písm. d),
b) ktorá je dodatočne odpočítateľná alebo dodatočne neodpočítateľná, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zmenil účel použitia hmotného majetku podľa osobitného predpisu.78)

§22
(10) Hmotným majetkom na účely tohto zákona nie sú zásoby.

mondes (Včera 18:16)
Uff, ďakujem, avšak tu sa píše o hm. a nehm. majetku. A ja riešim zásoby, ktoré odpočítam aj s DPH od ZD za rok 2014(nakoľko vtedy ešte nie som platcom DPH) a zároveň z tých istých zásob si v r. 2015 (po registrácii na DPH) uplatním odpočet práve tej DPH, ktorú som si dala do N v r. 2014.

Z tvojho príspevku som pochopila, že si môžem uplatni odpočet DPH v r. 2015 aj napriek tomu, že som si v r. 2014 ponížila práve o tú DPH ZD. Chápem to správne?

Mishok (Dnes 10:06)
vediete si evidenciu zásob? ano.
sú zasoby danovym vydavkom? ano
31.12.2014 spravite inventuru a hotovo...

v roku 2015 pri registrácii cast nákladov zodpovedajúcich DPH kt si uplatnujete vyjmete z nakladov v roku 2015

napr:
v roku 2014 som nakupil za 120 s DPH a pri inventure 31.12.2014 viem ze mi to ostalo na sklade.
v roku 2015 uplatnim pravo na odpocet §55 na mojich 20 €

zároven v roku 2015 tych 20 € bude pripocitatelna polozka k zakladu dane z prijmov.

mondes (Dnes 15:26)
R. 2014 je ok. Ale určite v r. 2015 časť N zodpovedajúcich DPH, kt. si uplatňujem vyjmem z N v r. 2015? Kde v zákone je to presne uvedené? Pretože vyberám poslednú vetu z Vášho príspevku nižšie(Presne to isté mi poslali z FS)

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Kde sa tu píše o tom, že v r. 2015 si tú výšku vyjmem z nákladov?
Ďakujem pekne.

Mishok (Dnes 16:26)
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

(18) Súčasťou základu dane je aj daň z pridanej hodnoty,

a) na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočítanie pri registrácii podľa osobitného predpisu6) s výnimkou podľa odseku 3 písm. d),

mondes (Dnes 16:38)
Ďakujem veľmi pekne. No stále mám pocit, že sa to týka hmotného a nehm. inv. majetku a nie zásob. A ja riešim len zásoby.

Mishok (Dnes 16:45)
s výnimkou podľa odseku 3..... tam je hmostný a nehmotný majetok...

btw uvazujme ze to nie je tak ako hovorim a prebermi si vas pripad....
minuly rok 31.12. ste mali DPH v zasobach trebars 10000
to znamena ze ste si znisili danovy zaklad o 1900 €

toho roku nic nepredat iba sa registrujete a uplatnite odpocet...
dostanete tych 10000 spat. (+1900 kt ste minuly rok ustreli na dani z prijmu)

ak by ste sa registrovali v roku 2014 tak vplyv DPH 10000 by bol:

danovy vydavok na zasoby: 60 000 (z toh0 10 000 DPH)
"danovy prijem" DPH pri registracii 10 000

to znamena ze po registraci by zaklad dane z DPH bol nula
mondes
25.11.14,15:47
Ďakujem Ti veľmi pekne, máš pravdu. Dala som aj dopyt na FS v sekcii DPFO, že ako je to z pohľadu dane z príjmu. A je to presne tak, ako si tvrdil. Tu je odpoveď:

Podľa § 17 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súčasťou základu dane je aj daň z pridanej hodnoty, na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočítanie pri registrácii podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. To znamená, že ak sa daňovník stane v roku 2015 platiteľom DPH a uplatní si odpočítanie DPH viažúcej sa k zásobám nadobudnutým v roku 2014, potom mu vzniká povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane za zdaňovacie obdobie 2015 o daň z pridanej hodnoty, na ktorú si uplatnil odpočet DPH. Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva túto úpravu základu dane vykoná pri uzavretí účtovných kníh prostredníctvom uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 8 ods. 4 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

Jana Gregorová
oddelenie služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica