Strejdo
20.11.14,21:32
Ahojte. Mám 35 rokov, doteraz som moju diagnózu neriešil, keďže som si zvykol na bolesti, ktoré mám v členku pri chôdzi, že chodím po špičke keď dlhšie sedím alebo ležím ( skrátená achylovka) a atrofované lýtko, dokonca 10ty rok som policajt, no už cítim, že vekom je to väčšia a väčšia bolesť bez možnosti nápravy, keďže na členkových kostičkách nemám dostatočne vyvinuté kĺbové plochy a chodidlo mám mierne deformované, cca. pred mesiacom som bol aj na mag. rezonancii, kde mi okolo kĺbov zistili aj cysty. Plánujem skončiť v Policajnom zbore, keďže nemôžem podávať 100% fyzický výkon, aj keď to bol môj sen od malička aj napriek mojej vrodenej vade, o ktorej v zbore nevedia, keďže som ju zatajil. Doposiaľ som nechcel vyžierať štát ako mnoho invalidov, ktorí sú na tom oveľa lepšie ako napr. ja, no tvária sa, že už majú zajtra umrieť, ale mám nárok na invalidný dôchodok s mojou diagnózou, pričom do sociálnej poisťovne som neprispieval, keďže Policajný zbor má vlastný dôchodkový systém?
buchač
20.11.14,22:02
§ 126
(5) Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok policajtov, ktorých služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa považujú od účinnosti tohto zákona za invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dávok sa financuje z osobitného účtu.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-328
=======================================

Nárok posúdia kompetentní-zodpovední...