romy16
21.11.14,07:55
Prvýkrát riešim nákup tovaru z iného členského štátu EU a nerozumiem celkom ako sa určí dátum daňovej povinnosti a dátum odpočítania dane. V 09/2014 nám prišla zálohová faktúra na tovar z Čiech. Úhrada bola tiež v septembri. Tovar bol následne dodaný a fyzicky prevzatý u nás dňa 10.11.2014. Teraz nám už prišla faktúra - daňový doklad s dátumom vyhotovenia fa: 10.11.2014 a dátumom uskutočnenia plnenia: 31.10.2014. Môžem teda vykonať samozdanenie aj odpočítanie dane už v priznaní DPH za mesiac október 2014?
Mishok
21.11.14,08:35
§ 20
(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).§ 51
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,


http://danovepriznaniedph.sk/nadobudnutie-tovaru-z-eu-uvadzanie-v-danovom-priznani-k-dph-a-v-kontrolnom-vykaze/

http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/Nadobudnutie-tovaru-z-EU-platitelom-dane-v-roku-2013-1.htm
Ester plus
21.11.14,09:11
samozdaníš v novembri
romy16
21.11.14,10:30
rozumiem tomu správne, že samozdanenie aj odpočet môže byť v novembri?
Mishok
21.11.14,10:37
áno, nakoľko už došlo k dodaniu a máte faktúru