dada1360
21.11.14,12:57
mám splátkový kalendár kúpeného auta na leasing a dátum dodania je uvedený 11.12.2014 a zdaňovacie obdobie 11.12.14-10.1.15. DPH a úrok musím rozpočítať teda časovo rozlíšiť?
juzek691
21.11.14,13:16
už nemusíš
dada1360
24.11.14,09:05
milujem takéto stručné odpovede, žiadne vysvetlenie
Mishok
24.11.14,09:11
nie

Od 1.1.2014 sú doplnené Postupy účtovania PU:
§ 56 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné.“.

http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1250/category/uctovnictvo/article/postupy-podvojne-uctovnictvo2014.xhtml
fortunka
24.11.14,09:13
DPH je v splatkach? Alebo odpocitatelna fakturou pri kupe?
Podla zadania asi v splatkach... cize kazdu splatku nahravam osobitne a DPH odpocitavam v danom mesiaci ku dnu splatnosti splatky.
dada1360
25.11.14,09:28
ok, Ďakujem a ešte jedna otázka: aký je rozdiel medzi dátumom dodania a zdaňovacím obdobím?
marjankaj
25.11.14,09:36
Dátum dodania je napríklad 15.8.2014
A zdaňovacie obdobie je čas medzi dvomi dátumami. Napríklad jeden mesiac, jeden štvrťrok, jeden kalendárny rok, jeden hospodársky rok, prípadne ti ho určí správca dane. Ale vždy je to od nejakého dátumu po nejaký dátum.