denda1
21.11.14,13:33
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako zaúčtovať vybraté fin. prostriedky zo SF a vyplatené zamestnancom v hotovosti. Mám na mysli od INT až po BV.
Ďakujem
Papierniková
21.11.14,13:59
Finančný príspevok poskytnutý zamestnancom na rekreáciu, dopravu, sociálnu výpomoc, zdravotnú starostlivosť a podobne zo sociálneho fondu:
- zúčtovanie nároku na príspevok zo sociálneho fondu 472 / 333
- zrazenie dane zo závislej činnosti, ak nie sú oslobodené od dane zo sociálneho fondu 333 / 342
- poistné 333 / 336
- odvedenie dane zo závislej činnosti 342 / 221
- odvedenie poistného 336 / 221
- výplata príspevku po zdanení 333 / 221,211