segricka
22.11.14,21:33
Predpokladám, že sa na našu spoločnosť vzťahuje povinnosť mať dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Spoločnosť v Holandsku je 100% -ným vlastníkom našej spoločnosti na Slovensku. Ktoré transakcie sme povinní popísať? Len s našou matkou, alebo aj s matkou našej matky, príp. sesterskými spoločnosťami?
Ako je zrejmé, táto problematika je mi úplne neznáma. Kto by mi vypracoval dokumentáciu? (Naša audítorka nie je ochotná a materskú spoločnosť to vôbec nezaujíma.)