Lucillla
23.11.14,12:52
Prosím o radu ohľadom JCD. JDC prišlo v októbri (sme na ňom ako príjemca), colný dlh a DPH za nás uhradil prepravca. Následne nám ho vyfaktoroval. My sme teda DPH uhradili až v novembri. JDC je teda zaúčtované v októbri, DPH z našej strany zaplatená v novembri. V ktorom mesiaci máme nárok na odpočet? Môže byť zaúčtované v jednom mesiaci a odpočítané v inom? Viem že sa tu ohľadom JCD popísalo, ale odpoveď na túto otázku som nenašla. Poraďte prosím.
Tweety
23.11.14,13:07
Nárok na odpočet si môžete najskôr uplatniť v novembri( ak ho v tento mesiac uhradil váš prepravca, to je podstatné, ale neuviedla si mesiac). To, že je faktúra v okt. a úhrada v novembri je štandardné. U JCD je nárok na uplatnenie dph až momentom jej zaplatenia.
Pre úpnä odpoveď upresni mesiac úhrady .
KEJKA
23.11.14,13:57
vychádzam z tohto ustanovenia
(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
.....................................
d) ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru. (s účinnosťou od 1. januára 2013)
a podľa mňa je nárok na odpočet dňom úhrady colnici. Už neplatí, že DPH musí byť zaplatená z účtu firmy (odberateľa),
Pokiaľ máte potvrdenie prepravcu, resp. colnice, že colný dlh je uhradený v oktobri, máte nárok na odpočítanie v oktobri.
Lucillla
24.11.14,15:16
Prepravca uhradil colný dlh v októbri.
Lucillla
24.11.14,15:20
Vďaka