Jan Zamborsky
27.11.14,04:29
Dobrý deň, poprosím o Vaše stanovisko : Sme novozaložená s.r.o., ktorú sme založili otec so synom. Otec dal staršie auto /10 ročné/ do firmy.
Otázka : na základe akého dokumentu je najlepšie dať auto do firmy , do účtovníctva / darovacou zmluvou?.../, samozrejme auto je prepísané na firmu, ktoré bolo predtým na jeho meno. Odpisovať auto vo firme nechceme, nakoľko je už 10 ročné. Chceme ho využívať na podnikanie. Firma má stanovené účtovné obdobie
hospodársky rok a to od 7.11.2014 do 31.10.20215. Má uvedený hosp. rok vplyv na zmeny, ktoré sa chystajú od nového kalendárného roka? v tejto oblasti ?
Po prepise auta chceme si kúpiť nové pneumatiky, ísť na servisnú prehliadku, ísť na Emisnú kontrolu a STK.
Otázka : môžme túto údržbu auta si dať v plnej výške do nákladov?
Pohonné hmoty : Chceme viesť knihu jázd. Otázka : Môžme si PHM dať v plnej výške do nákladov? Nie sme klasicky plátca DPH. Sme zaregistrovaný na DPH podľa parag. 7/a, nakoľko syn
bude poskytovať v ČR konzultácie typu IT služieb. Aby nemusel platiť si hotel, prenajal si 1 - izbový byt na základe nájomnej zmluvy, ktorá znie na firmu.
Môže si tzv. nájomné v plnej výške dať do nákladov?
Za pochopenie Vám ďakujem.