Daniela Klabníková
01.12.14,13:23
Tweety
01.12.14,12:24
AKo? Podľa Zákona o CN.
Chobot
01.12.14,13:33
Poskytnutie občerstvenia (káva, čaj, bageta, nealko) sa nepovažuje za zabezpečenie stravy počas pracovnej cesty. To je ako keby nič nedostal a má nárok na stravné podľa počtu hodín.