adam
01.12.14,18:32
Od svojho dodávateľa sme dostali darčekovú poukážku na nákup tovaru v eshope podľa vlastného výberu. Ako ju zaúčtovať z hľadiska DPH?
mondes
01.12.14,17:43
Darčeková poukážka predsa nie je daňovým dokladom, nemáte nárok na odpočet DPH. Viď:

ZDP z dôvodu právnej istoty daňovníkov explicitne vymedzuje, že reklamnými predmetmi nie sú darčekové reklamné poukážky, a to z dôvodu, že:

reklamnú poukážku nemožno považovať za predmet – nemá úžitkovú hodnotu,
daňovník reklamnou poukážkou zvyčajne nevykonáva reklamu svojej činnosti, ale v zásade dáva k dispozícii určitý obnos finančných prostriedkov na nákup služieb alebo tovaru inej spoločnosti,
darčeková poukážka aj podľa zákona o DPH nie je považovaná za tovar, ale za „platobný prostriedok“.
adam
02.12.14,07:16
Ďakujem....Takže, keď som dostala poukážku na nákup v hodnote 1000€, z týchto DPH neodvediem a ani z nakúpených výrobkov si neuplatním odpočet DPH. Z pohľadu dani z príjmov túto čiastku uvediem do zdaniteľných príjmov. Správne?