klacmanova1
03.12.14,13:08
Na účte 391 máme zaúčtované opravné položky v 100% výške k faktúram vystaveným do 31.12.2003.
Na druhom analytickom účte 391 zase opravné položky v 100% výške k faktúram po 31.12.2003.
Keďže je isté, že uvedené faktúry nám už nikto nezaplatí, chcela by som ich vyradiť z účtovníctva. Je správne účtovanie - vyradenie 391/311?
Mishok
03.12.14,12:09
ano

pozor na premlčanosť pohľadávky... (vyplnenie daňového priznania)


http://www.porada.sk/t239322-odpis-premlcanej-pohladavky.html (pozri odpoveď od skovco)
klacmanova1
04.12.14,07:19
Celé som to teraz studovala. My máme všetky pohladávky už premlčané. Je to vysoká sumu až 190 000,-. Takže ak by som to chcela odpísať, musím to dať ako pripočitateľnú položku v DP? Je to tak?
Mishok
04.12.14,07:25
Hovoríte že opravné položky už ste mali vytvorené tak predpokladám že v čase tvorby OP boli splnené podmienky a pohľadávky v tom čase ešte neboli premlčané (viď hlavne príspevok od skovco)

Ak v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky, pričom pohľadávka v súlade s § 20 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov nebola premlčaná, pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky. Ak daňovník v minulosti tvoril daňovo uznanú opravnú položku k pohľadávke, ktorá je v čase odpisu už premlčaná, v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky, základ dane zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov a súčasne v tej istej výške základ dane zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov nie je potrebné vykonať, ak je vplyv na základ dane neutrálny (tzn. úpravu základu dane na r. 180 a r. 290 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby aktuálneho za príslušné zdaňovacie obdobie nie je potrebné vykonať).
klacmanova1
05.12.14,06:58
V čase, keď sa tvorili opravné položky k faktúram, tak ešte tieto neboli premlčané, takže potom by som už nerobila žiadnu úpravu základu dane? Nič neuvádzam do daňového priznania právnických osôb, stačí len ak to vyradím 391/311. Je to tak správne?
Mishok
05.12.14,07:08
ano