Eliza35
03.12.14,19:52
Dobrý večer,

Snáď má niekto skúsenosti s prípadom, ktorý opíšem nižšie a aspoň malinkou radou mi pomôže. Dodávateľ , s ktorým spolupracujeme už niekoľko rokov, uvádzal na faktúre aj IČ pre DPH, fakturoval svoje služby s DPH. Podávaním kontrolného výkazu sme však zistili, že uvedené IČ pre DPH neexistuje, to znamená, že dodávateľ nie je platcom DPH. Po vyzvaní mi predložil registračné kartičky, to znamená, že platcom DPH bol, lenže mu platcovstvo zrejme zrušili, čo následne jeho zistením na DU aj potvrdil. Vraj o tom nevedel. A dodnes nám ani nepovedal, odkedy vlastne už nie je platcom DPH. Na Daňovom úrade mi uvedenú informáciu tiež nechceli povedať. Kvôli čomu mu DPH zrušili síce neviem, len tuším (v žiadnom zozname na stránke finančnej správy nie je). To ani neriešim, v podstate ma zaujíma, ako uvedenú situáciu riešiť, okrem toho, že musím podať dodatočné daňové priznania DPH a daň vrátiť DU. On nám však daň vrátiť nemieni. Tvrdí, že ju odvedie Daňovému úradu a je to vyriešené. Nevie mi náhodou niekto poradiť, či máme nejaký právny nárok na túto neoprávnene vyfakturovanú DPHčku od dodávateľa. My totiž máme voči nemu ešte nejaké záväzky a rada by som to s nim započítala. Avšak on s tým zápočtom nesúhlasí, a tvrdí, že to bude vymáhať inak. A teraz neviem, či mu to zaplatiť alebo kľudne započítať. Ďakujem za akúkoľvek radu
marjankaj
03.12.14,19:01
Zrejme tu zákonodarca niečo nedomyslel. On naozaj musí tú DPH odviesť DÚ. Má kartičku? má. Trda je platiteľ DPH. Ktorý zákon mi prikazuje sledovať, či je niekto platiteľom DPH?
KEJKA
03.12.14,20:14
Nejdem to teraz hľadať, ale Z_DPH stanovuje niečo ako ručenie za DPH, ak ju nezaplatí dodávateľ - a to je už ozaj sila. Odberateľ, ktorý si DPH chce odpočítať, musí sledovať, či na odpočet má nárok, teda je na jeho zodpovednosti, aby si dodávateľov preveroval, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH.
Zadanie otázky je jasné a zadávateľka si je vedomá svojich povinností - dodávateľ aj ked v čase dodania mal zrušenú registráciu, DPH musí odviesť a súčasne odberateľ pri takejto DPH nemá nárok na odpočítanie.
Mám zato, že takáto DPH je daňovým výdavkom podľa ZDPPO.
K vyššie uvedenému nie sú v zadaní otázky (existencia kartičky nedokazuje platnú registráciu v každom čase).
k otázke právneho nároku:
Zákon o DPH následné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom nerieši.
Nie som právnik, tak jednoznačne k právnemu nároku sa vyjadriť nemôžem, ale myslím si, že nie je právny nárok, teda nie vo výške DPH.
Rozmýšľam takto - ide o SR dodávateľa, ktorý pochybil v tom, že na faktúre uviedol ZD a DPH, suma celkom. Pýtam sa - ak by nebol platiteľom DPH, fakturoval by vám ceny vo výške ZD? Ja si myslím, že nie. Ceny sú predsa vždy s DPH, odlišnosť je len v tom, že platiteľ túto DPH vyčísli a neplatiteľ ju má "schovanú" v cene.
Vám by mohla škoda vzniknúť len vo výške postihov zo strany DU v dôsledku zvýšenia DP DPH v dodatočných DP DPH. Túto by som si voči dodávateľovi uplatnila a započítala formou jednostranného zápočtu. No a potom by som čakala na reakciu - či sa dotyčnému bude chcieť vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou. To už potom bude na dlhé lakte.

Ak však - ako je doplnené v komentári, bola jednoznačne dohodnutá cena 3 EUR za mernú jednotku a DPH k tomu bola teda pripočítaná neopravnene, máte sao čo oprieť. vyčíslila by som škodu z toho titulu a poslala doklad - faktúru s vyčíslenou škodou a nejakou splatnosťou.
Následne by som urobila jednostranný zápočet splatných PaZ a upovedomila o tom druhú stranu.
Eliza35
03.12.14,20:54
Ďakujem pekne za odpoveď, avšak chcem len povedať, že máme zmluvu, kde je cena dohodnutá vo výške 3 EUR bez DPH za jednotku práce. To znamená, v prípade, že dodávateľ nie je platcom, tak fakturuje 3 EUR - žiadnu DPH neúčtuje, sú to čisté 3 EUR (žiaľbohu tento účtoval) . Takže on vlastne účtoval za mernú jednotku viac ako vyplýva zo zmluvy, tak možno by sa dalo oprieť o to.
Ono, čo sa týka IČ pre DPH, keby išlo o nového dodávateľa, tak by som na to prišla ihneď, pretože nových dodávateľov si vždy preverím cez portál overovania IČ DPH. Avšak priznám sa, v nedávnej minulosti som neoverovala každý mesiac dodávateľov, s ktorými spolupracujem opakovane, to ma ani nenapadlo, že niekto je tak neseriózny a roky nie je platcom a on sa kľudne správa ako platca, ešte k tomu DPH štátu neodvádza, pretože to nechtiac priznal... Teraz si tak myslím, že chvalabohu za kontrolný výkaz. Pretože teraz na takýchto podvodníkov prídeme hneď a nemusím sa strachovať, čo ak....A mám strach, čo z minulosti ešte vyjde na povrch, keďže vtedy sme moc kontrolných mechanizmov nemali.
A teraz ešte jedna otázočka, kto vlastne je zodpovedný za toto? Ten, kto účtuje, alebo ten kto faktúru schvaľuje? Tak je mi jasné, že dodávateľ, ale ako mohol tomu odberateľ zabrániť, kým ešte napríklad nefungovala spätná väzba z Daňového úradu pri kontrolnom výkaze. To vážne som si mala každého jednotlivo mesačne kontrolovať?
KEJKA
03.12.14,21:02
na to sa ťažko odpovedá...........zákonodarca sa poistil jednostranne v prospech štátu, tak by som to povedala.
doplnila som príspevok = odpoveď.
Dav
04.12.14,06:47
Treba ho písomne vyzvať, aby nahlásil deň, odkedy nie je platiteľ DPH, alebo svoje posledné zdaňovacie obdobie. Na základe jeho odpovede, písomnej, budú podané dodatočné DP a KV. Ak "nevie", jemu to na DU povedia. Treba konať rýchlo, lebo od 12.12.2014 bude odstávka registra na DÚ-prechádzajú na nový systém, a začnú fungovať až uprostred januára.