Gabhus
04.12.14,04:57
K 31. 12. 2014 (približne) zaniká sro A fúziou s sro B. Zánik sro A je platný podaním návrhu do OR, alebo až zápisom? Vieme, že sro A by mala ku dňu zániku vykonať závierku. Podáva aj DP za rok 2014 - pravdepodobne, alebo DP už podáva sro B? Ešte jedna vec: sro A nemá uhradené všetky záväzky a faktúry. Tie je povinná uhradiť ona, alebo sro B ako nástupca? Ďakujeme pekne za prípadné vysvetlenie.
skovco
04.12.14,07:34
Na upresnenie pojmov (je to dolezite ked sa budes hrabat v zakonoch) vo vasom pripade ide o ZLUCENIE spolocnosti. A sa zluci do spolocnosti B (nemylit si to so splynutim). B je pravny nastupca spolocnosti A a povinnost platit zavazky (ako aj vsetky prava) prechadzaju na spolocnost B, takze ak ich A neuhradi nic sa nedeje uhradi ich B.

K tomu zaniku :"Obchodná spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra", takze az vymazom. Ten vymaz je vsak iba formalna zalezitost z pohladu uctovnictva je dolezity iba ROZHODNY DEN:

ZAKON o UCTOVNICTVE § 4
(3) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Rozhodný deň na účely účtovníctva je deň určený podľa osobitného predpisu, 7a) ktorý nesmie byť neskorší ako deň nadobudnutia účinkov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.7b) Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom7c) (ďalej len "nástupnícka účtovná jednotka"). Ak táto ešte nevznikla, vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za nástupnícku účtovnú jednotku, a to do dňa nadobudnutia účinkov splynutia alebo rozdelenia7b) zanikajúca právnická osoba. Od rozhodného dňa sa vedie účtovníctvo tak, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej osoby, ak nenastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.7b)
Gabhus
05.12.14,03:19
Ďakujem za vysvetlenie